Nummõr' 310
Piimäkuu 3. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 • Pääleht
   
 • Mõnistõ muusõumin saa nätä kirävarra
 • Uudissõ
   
 • Lepistü kooli mano panti mälestüskivi
 •  
 • Võrokõsõ pink Linnundusmuusõumin
 •  
 • «Mino Võromaa» võistlusõ parõmba tüü saiva raamatuhe
 •  
 • Koduvere Jolan Henriette: hääst mõttõst saa hää kirätüü
 •  
 • Avvokiri keelepesärühmä iist
 • Märgotus
   
 • Aiatarkus tulõ kasus
 •  
 • Mõts om inemise sõbõr
 •  
 • Kuis Räpinähe aianduskuul sai
 • Elo
   
 • Mehe, hoitkõ «saadana sigitise» iist!
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Lepistü kooli mano panti mälestüskivi
   
  Harju Ülle

  Seo kuu edimädsel pääväl tetti Rõugõ kihlkunnan Lepistü kooli pargin vahtsõst vallalõ mälestüstahvliga kivi vabadussõan hukka saanuilõ umaaigsõ Tsooru valla miihile.

  Ettevõtmisõ üts vidäjä Kroonmäe Aivar Kaitsõliidu Antsla ütsikkompaniist ütel’, et mõtõ mälestüskivvi vahtsõst üles panda tekkü sis, ku tä lugi tuu võimsast vallategemisest 1929. aastal. Vinne võimu iist käkse marmortahvli är vele Tuvikese, Elmar ja Alfred. 1998. aastal panti tahvli üles Tsooru rahvamaja raamadukokko.

  Lepistü kooli park sai mälestüsmärgi jaos valitus selle, et sääl oll’ Tsooru valla keskus ja 1937. aastal istuti koolilatsõ parki vabadustammistu. «Tahassi seo pargi Vabaduspargis ümbre kah nimitä,» selet’ Kroonmäe.

  Mälestüsplaadi pääl omma nime: Paul Maasing, Jaan Markvardt, Eduard Poots, Peeter Ruutnik, Jaan Sandt ja Eduard Sprenk.

  Mõnõ hukkasaanu sugulasõ omma üles löütü ja andmit täpsüstet. «No mõnõ nime omma eestistedü ja rassõ om jälgi üles löüdä,» ütel’ Tsooru rahvamaja juhataja Nurga Kalle, kiä kah ettevõtmist takast toukas.

  Kiä löüdse seo plaadi päält uma vanaesä vai vanalellä nime ja tiid timä saatusõst täpsembält, võissi tuust kas Kroonmäe Aivarilõ vai Nurga Kallele teedä anda.
   
  Lepistü kooli parki pantu vabadussõa mälestüskivi.
  Harju Ülle pilt
   
  Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin