Nummõr' 310
Piimäkuu 3. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 • Pääleht
   
 • Mõnistõ muusõumin saa nätä kirävarra
 • Uudissõ
   
 • Lepistü kooli mano panti mälestüskivi
 •  
 • Võrokõsõ pink Linnundusmuusõumin
 •  
 • «Mino Võromaa» võistlusõ parõmba tüü saiva raamatuhe
 •  
 • Koduvere Jolan Henriette: hääst mõttõst saa hää kirätüü
 •  
 • Avvokiri keelepesärühmä iist
 • Märgotus
   
 • Aiatarkus tulõ kasus
 •  
 • Mõts om inemise sõbõr
 •  
 • Kuis Räpinähe aianduskuul sai
 • Elo
   
 • Mehe, hoitkõ «saadana sigitise» iist!
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Kuis Räpinähe aianduskuul sai
   
  No kos sa hukah: Vana Võromaa sääne kõva põllumajandusõ- ja aiandusõmaa, a sändsit tarkuisi opiti õnnõ vanõmbidõ käest. Nii pressegi elo pääle ja Eesti Vabariigi haridusministeeriüm nimmas’ Räpinä reaalgümnaasiumi 1924. aastagal ümbre Räpinä põllumajanduslikus ütisgümnaasiumis.

  Õkva läts’ ka vaia umma majapidämist: opilaisilõ oll’ jo vaia näüdädä, kuis käävä põllu- ja aiatüü.

  1927. aasta keväjä sai kuul oma katsõtalo: 52 ha põllumaad, mõisa uibuaid, laut, küün ja ait. Võro maakunnavalitsusõ antu rahaga ostõti kolm hobõst, kolm vankrit, põllutüüriista, lainus saadi vilä- ja hainaseeme. Sügüses oll’ pantu alus eläjäkasvatusõlõ. Tüüliisi oll’ majapidämisen õnnõ kolm, tõsõ tüü pidi är tegemä opilasõ.

  Ku oll’ vaia talotüüst ja opmisõst hõngo tõmmada, sis teivä opilasõ sporti, kirändüsõdakit, kontsõrtõ ja näütemängo.

  1928. aastagal naas’ gümnaasiumi man tüüle üteaastanõ Räpinä põllu- ja kodomajanduslik tävvendüskuul.
  Tuu oll’ noilõ, kiä es taha gümnaasiumiharidust saia. Poisi opõ eläjäkasvatust, põllupidämist ja mõtsakasvatamist. Tütärlatsilõ oll’ majapidämise, käsitüü ja kasvatustiidüse oppus. Pia muutu tävvendüskuul katõaastadsõs.

  Majanduskriisi aigu kasvatõdi kooli talo nurmi pääl sigurit ja tubakat ja müüdi tuu Suumõ.

  1931. aastal panti gümnaasium kinni, perrä jäi õnnõ tuu tävvendüskuul. A tuu es olõ väega populaarnõ ja panti 1934. aastal kah kinni.

  No Räpinä rahvas käve nii kavva haridusministeeriümile pääle, et gümnaasiummi tagasi saia, ku 1935. aastal Sillapää lossin Räpinä aiatüüstüse kuul valla tetti.

  Riik tuud kuuli üllen es piä, tuud teivä Räpinä vallavalitsus ja Võro maakunnavalitsus.

  Eesti vabariigi edimädse ao lõpun saiva koolist haridusõ aidnigu ja aiasaaduisi tüütlejä.

  Sõa aigu käve iks opminõ edesi, kuigi koolitarrõ tetti sõaväe haigõmaja.

  Opiti mitmõn tõsõn majan, õnnõ aid oll’ tävvelikult kooli käen.

  Päält sõta Vinne aigu läts’ koolitüü jäl edesi ja no seoilmaaoni vällä.

  Räpinä kodoluu- ja aiandusmuusõum
   
  Räpinä põllumajandusligu ütisgümnaasiumi opilasõ 1928. aastal.
  Räpinä kodoluu- ja aiandusmuusõumi pilt
   
  Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin