Nummõr' 310
Piimäkuu 3. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 • Pääleht
   
 • Mõnistõ muusõumin saa nätä kirävarra
 • Uudissõ
   
 • Lepistü kooli mano panti mälestüskivi
 •  
 • Võrokõsõ pink Linnundusmuusõumin
 •  
 • «Mino Võromaa» võistlusõ parõmba tüü saiva raamatuhe
 •  
 • Koduvere Jolan Henriette: hääst mõttõst saa hää kirätüü
 •  
 • Avvokiri keelepesärühmä iist
 • Märgotus
   
 • Aiatarkus tulõ kasus
 •  
 • Mõts om inemise sõbõr
 •  
 • Kuis Räpinähe aianduskuul sai
 • Elo
   
 • Mehe, hoitkõ «saadana sigitise» iist!
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  1940. aastagal lavatandsu opnu Plaani naasõ.
  Võromaa muusõumi pilt
   
  Plaani külä tandsuoppus
   
  Haanimaa rahvas om joba vanast aost laulu- ja tandsusõbõr. Ütski talguõdak lää-s müüdä laululda, simmani omma kõgõ väega moodun olnu.

  Inne tõist ilmasõta sai tandsminõ Haanimaal esieränis suurõ huu sisse.

  Pidol taheti nätä iks muudsampi tandsõ. Selle kõrraldõdi Plaanil 1935. aasta 12. piimäkuu pääväl muudsa tandsu oppus. Huviliidsi tull’ kokko 35.

  Tandsuoppaja tuudi paiga pääle Võro liinast. Tuu mängse esi akordionni kah.

  Muudsa tandsu olli fokstrott ja tango, valss ja aiglanõ vai Inglüse valss, a opiti ka ballitandsõ. Taheti iks liinasaksuga sama pulga pääle jõuda.

  Umma tandsumuusikat tekk’ Puspuri külä orkõstri ja Haani rahvamaja orkõstri Elmo-Band, midä juhtsõ Marani Elmar.

  A rahval es olõ iks viil küländ. Nii kõrrald’ Plaani-Haani laulu- ja muusigaselts Helin lavatandsukursusõ. Otsa Richard kõrrald’, kokko tull’ 33 huvilist. Sama õdagu tetti Tammõmäel tandsupido üten tandsuetendüsega «Viini valss».

  Pildi pääl omma lavatandsja-naasõ (kuralt) Keldri Armilda, Hariku (Taldriku) Linda, Kivestu Maie ja Meemanni Luise. Tõsõn rian (kuralt) Otsa Antonina, Hariku (Trooveri) Lonni, Savi Aino ja Dessa.

  Pildi taadõ om kirotõt 16. juunil 1940. Eesti Vabariigi edimäst aigu jakku viil nädälis aos.

  Tandsu-laulutegemise saiva Haanimaal vahtsõ huu sisse 1988. aastal, ku Haani rahvamaja mano tetti segärahvatandsurühm. 1994. aastast om seo nimi Haanja Tantsu Mängu Laulu Selts. Kraami Sulõv võtt iist ja jakkas Helina tegemiisi.

  Ruusmaa Arthur, Võromaa muusõumi päävarahoitja
   
  Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin