Nummõr' 309
Lehekuu 20. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 • Pääleht
   
 • Uma tomat lätt häste
 • Uudissõ
   
 • Pikäkannu kuul sai aho
 •  
 • Haani keelepesä kuts mano latsi ja oppajat
 •  
 • Aoluu-uurmistüü võit tull’ Võromaalõ
 •  
 • Pühäpaiku pildivõistlus
 • Märgotus
   
 • Tiganiku Artur: Eestit saa kaitsa õnnõ sis, ku terve rahvas üten tulõ
 • Elo
   
 • Sõan käümine tege mehe kimmäs
 •  
 • Laada- ja turuaig lät ́s vallalõ – punt kauplõmisõ juttõ Uma Lehe jutuvõistlusõlt
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Pühäpaiku pildivõistlus
   
  Maavalla koda kuulut’ vällä pildivõistlusõ «Maavalla hiied 10227», võistlusõlõ oodõtas pilte nii hiisist ku tõisist luudusligõst pühäpaigust.

  Võistlusõ pääavvohind om 400 eurot, nuuri (-16a) pääavvohind 200 eurot. Päält tuu jaetas vällä muid avvohindu: pühä puu, kivi-, viikogo-, anni-, hiie valu, Vana Võromaa, Virumaa, saari, muinsuskaitsõ- ja luuduskaitsõpreemiä.

  Võistlus käü kooni 31.10. Teedüst saa mano: http://www.maavald.ee/kuvad/ vai Kaasiku Ahto käest tel 5668 6892, ahto@hiis.ee.

  UL
   
  Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin