Nummõr' 309
Lehekuu 20. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 • Pääleht
   
 • Uma tomat lätt häste
 • Uudissõ
   
 • Pikäkannu kuul sai aho
 •  
 • Haani keelepesä kuts mano latsi ja oppajat
 •  
 • Aoluu-uurmistüü võit tull’ Võromaalõ
 •  
 • Pühäpaiku pildivõistlus
 • Märgotus
   
 • Tiganiku Artur: Eestit saa kaitsa õnnõ sis, ku terve rahvas üten tulõ
 • Elo
   
 • Sõan käümine tege mehe kimmäs
 •  
 • Laada- ja turuaig lät ́s vallalõ – punt kauplõmisõ juttõ Uma Lehe jutuvõistlusõlt
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Süvähavval võtsõ tuulispää häötüstüü pildi pääle Uibu Arvo.
  Võromaa muusõumi pilt
   
  Tuulispää inne suurt pöörüstormi
   
  1967. aastal Eestin möllänü pöörüstorm om laembalt teedä, no aasta varramba tekk’ pöörüs Võromaal kah umajago kurja.

  Lehekuu 27. pääväl 1966 mölläs’ tuulispää Haanimaalt Räpinä kihlkunnani.

  Vahtsõliina lähkül niitse pöörüs Varõssõ talo perrerahva silmi all mõtsanuka maaha. Säält tull’ õkva talo pääle, vei üten sanna- ja aidakatussõ. Sis haardsõ tuulõpöörüs üskä 13aastadsõ perrepoja Karu Hennu ja visas’ üle tsirelipuhma küünü läve ette.

  Poiss jõudsõ juuskõ elotarrõ. Küünü palkõst ja laudust tettü osa lahksõ tuulispää peris är, a murdsõ maaha eski osa 80 cm paksudsõst maakivimüürüst.

  Perremiis Karu Endel ja tõnõ miis Sarisõ Ants olli hinnäst õkva küünü varjo käknü. Vika saanu perremiis sai üten tõsõga kuigimuudu huunõ varõmist vällä. Pöörüs pilsõ näid morro piten ümbre. Õhun linnas’ ka pinikuut ja keti otsan pini.

  Pöörüs tekk’ kurja ka Räpinä kihlkunnan Võhandu jõõ veeren Süvvähavval. Tuulispää murdsõ vai kaksõ juuriga vällä suuri puid. Üte maja katusõ, lae ja korsna pühkse minemä, ussõ-aknõ lahksõ är. Ka kõrvalhuunist jää es suurt midägi perrä. A õnnõ sada miitret kavvõmbal, väiku loho seen jäi naabri elämine tävveste terves.

  Tuulispää oll’ kilomiitre jago lagja, a timä väkev «lont» küündü maa pääle õnnõ mõnõn kotussõn. Tuuperäst es olõ kah’o ka väega suur. Mõts tull’ külh mitmõl puul lakõs rako.

  Pikembält saa seost tuulispääst lukõ aolehest Töörahva Elu (21.06.1966) ja sama aasta süküskuu Eesti Luudusõst.

  Ruusmaa Arthur,
  Võromaa muusõumi päävarahoitja
   
  Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin