Nummõr' 309
Lehekuu 20. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 • Pääleht
   
 • Uma tomat lätt häste
 • Uudissõ
   
 • Pikäkannu kuul sai aho
 •  
 • Haani keelepesä kuts mano latsi ja oppajat
 •  
 • Aoluu-uurmistüü võit tull’ Võromaalõ
 •  
 • Pühäpaiku pildivõistlus
 • Märgotus
   
 • Tiganiku Artur: Eestit saa kaitsa õnnõ sis, ku terve rahvas üten tulõ
 • Elo
   
 • Sõan käümine tege mehe kimmäs
 •  
 • Laada- ja turuaig lät ́s vallalõ – punt kauplõmisõ juttõ Uma Lehe jutuvõistlusõlt
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   
  Ruitlasõ Olavi,
  vannamuudu miis
   
    
  Pelläke tehnikat!
   
  Sääne jama oll’, et minevä kuu algusõn naas’ televiisor virvendämä. Mitu kõrda päävän tõmmas’ pildi viltu, kõsina sisse.

  Naksi murõhtama. Kats aastat vana plasmatelekas, suurõ ekraaniga, garantii sai õkva läbi...

  Samal aol naaú naabrimiis mu man õiõndaman käümä. Õiõnd, et mu televiisori lainõ mõotasõ timä süämestimulaatrit. Et kas ma es saanu rohkõmb raadiot kullõlda.

  Ma vaidli vasta, et mul om kõiki euronormõ perrä televiisor, ekäpiten varjestet, et ma usu-i sukugi, et televiisor stimulaatrit sekä.

  Edesi tülütsimi üle päävä. Ma kahtlusti, et hoobis timä süämestimulaatri ei olõ vahtsõnõ. Vana miis kah, vabariigi algusõn pant plötserdis.

  Ütli, et minku ja panku seo ilma aignõ, varjestusõga, muido tulõ täl hädä, ku mu telekas läbi palas.

  Ma paki rahuligult, et teemi rehkendüse, kaemi, kumma sõs, kas süämestimulaatri vai telega vällävahetaminõ om odavamb.

  Sõs kortõriütisüsega lövvämi määndsegi välläpäsemise. Võtami lainu ja jagami kortõridõ pääle är. A no vana miis, rüük, et timä lainu ei võta.

  Eurovisooni-õdagu sattõ papi tümähüsega kokko. Telekas virvend’ kah hirmsahe.

  Validooliga saadi papi jalgo pääle. Nii ku jala alla võtt’, rüüke jäl ussõ takan.

  Ma kääni helü maaha: egäs juhus, ku täl piäs õigus olõma, tetäs minno viil timä tapmisõn süüdü.

  A kui sa ilma helüldä Eurovisiooni kaet? Pannigi telega kinni saatõ lõppu nägemädä ja lätsi mõro meelega magama.

  Järgmädsel hummogul heräsi üles, klõpssi puldiga «Terevisiooni» vallalõ.

  Sekondi peräst kostu saina takast tümähüs. Sis jäi kõik vakka! Sõs naas’ papi tõõnõpuul hirmsalõ rüükmä ja ma sai arvo, et omgi kõik...

  Võti telega kapi otsast maaha ja käkse sängü ala. Et ku politsei tulõ, sõs ei tiiä ma midägi. Tahtmalda tapminõ kimmäle, a noh, veidükese tahtlik kah. Sõs sõidi määndsegi sugulasõ sinnä, edesi tull’ politsei.

  Võti voolu vällä, jäti külmäkapi sulama ja lätsi naabriuno poolõ hinnäst üles andma.

  Politseimehe kai minno suuri silmiga, näütsi käega vanamehe mikrolainõaho poolõ ja ütli, et tuu hoobis ai täl stimulaatri turki.

  Et papi naas’ hummogu hindäle mikroahoga lämmit võileibu tegemä ja stimulaatri es piä mikrolainilõ vasta...

  Lätsi umma tarrõ tagasi, võti telega sängü alt vällä ja mõtli, et näet, lõpp hää, kõik hää...
   
  Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin