Nummõr' 75
Jürikuu 26. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Märke om rassõ saia
 •  
 • Saatõ rändäse Parmu nukast Koiva viirde
 •  
 • Vanast Võromaast võrokõisi jutu perrä
 •  
 • Suvõülikuul' Vana-Koiolan
 •  
 • Põlvan tulõ tandsupido
 • Elo
   
 • Kadajatolm om tervüses
 •  
 • Tal'na Võro selts' uut nuuri
 •  
 • Jüvä um alalõ
 • Märgotus
   
 • Võro vurdsust
 •  
 • Palo Kalev: sport' om kõgõ parõmb kasvatus!
 • Kirä
  Kagahiiq
  Aholämmi
  Perämäne külg
   
   
   
   
  Hõela naabri
   
  Häid asjo om siin ilman kah, a ekätütte ei olõ sõbraligõ ja ausidõ naabridõga õnnitõstõt. Nii ka minno. Esi külh ei tiiä, et olõssi põh'ostanu näide sääntse üllenpidämise.

  Mu kinnistüst juusk läbi katõ maakunna piir'. Üts' kolmõnukalinõ tükk' jääs Võro maakunna poolõ pääle. Üts' naabri säädse piiritulpõ iks maakonna piirilt vana piirikivi pääle. Nii tä käve mu mõtsast iks siist ja säält läbi. Egä aasta võtt' iks mõnõ puu mu mõtsast är. Kivi ollõv võlss' kotusõ pääl, kõnõl' timä põhjõndust külärahvas.

  Ku mu maamõõtja püüdse tälle selges tetä, kost piir lätt, es näütä tä umma kaarti. Ma sai timä käest sõimada kah. Timahava võtt' timä poig joba mu kinnistü Põlva maakunna poolõ päält puid.

  Tuusama kolmõnukalidsõ tükü (1,6 ha) tõnõ naabri ragosi kah tsihi mu mõtsa sisse ja lei posti püstü. Tuu naabri võtsõ esiki talosäädüsega viis' hektärri mu esä mõtsa är. Nüüd võtt' mano. Tuu mõtsa sai mu esä Vabadussõan käümise iist. Jo sis mastas mullõ tuu iist kätte.

  O. R. Tsolgost
  (Kirotaja om Umale Lehele teedä)
   
   
  Mis sa arvat?
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   Kae, miä ütel´!


  Täämbä viil saa vannu inemiisi käest kiilt ja kultuuri ammuta, hummõn' või olla joba ilda.

  Saatõ «Piiri pääl» tegijä soovitasõ ummi vanavanõmbidõga inämb juttu aia (ETV)


   
     
   Uma Lehe sõbõr!