Nummõr' 308
Lehekuu 6. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Võromaal tetti är
 • Uudissõ
   
 • Vana Võromaa savianomidõ oppus
 •  
 • Adsoni-võistlusõlõ tulli hää luulõlugõja
 •  
 • Vahtsõt koolilatsilõ
 • Märgotus
   
 • Rosenbergi Aivar: maainemise, andkõ teedä, midä teil riigi käest vaia om!
 •  
 • Kiri
 • Elo
   
 • Võromaa kõgõ vanõmb selts 145
 •  
 • Aasta tsirgu pildistäjä imä juhatas Võrumaa toidukeskuse puuti
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Vahtsõt koolilatsilõ
   
  Konkursi jaos pand’ katõsa autorit kokko 26 võrokiilset tüülehte koolilatsilõ.

  Tüüleht om koolioppaja kokko pant punt ülesandit, midä opilanõ lahendas.

  Edimädse kooliastmõ kõgõ parõmbas sai Parksepä kooli oppaja Käre Ene tüüleht «Pätü».

  Seo vannusõastmõ eräpreemiä ristsõnno iist sai Vilustõ põhikooli oppaja Liiva Aasa. Tõsõ kooliastmõ kõgõ parõmbas tunnistõdi Põlva ütisgümnaasiumi oppaja Rebäse Hedvi tüülehe «Läämi mõtsa: mino puu». Võro keele ja luudusõ hää põimmisõ iist sai Hedvi eräavvohinna.

  Seo astmõ üte eräpreemiä sai luudus- ja kodoluutundliidsi tüülehti iist Osola põhikooli oppaja Kübärä Merili. Tä sai kittä ka tüülehe «Mõtsakultuur» iist.

  Elolidsõ idee iist sai seo astmõ tõsõ eräpreemiä Mamastõ latsiaia-kooli oppaja Lepassoni Marju. Tälle pand’ eräpreemiä vällä Kubija hotell.

  Kolmanda kooliastmõ kõgõ parõmbas kuuluti hindaja Haani kooli oppaja Leidi Kersti tüülehe «Haanimaa ja Suur Munamägi». Kittä sai ka timä «Juhan Jaik ja kaarnakivi».

  Gümnaasiumijao kõgõ parõmbas sai Osola põhikooli oppaja Mürgü Merlini «Viie pääle» tüülehti sats.

  Tüülehti kaiva üle Fastrõ Mariko (Võro instituut), Säinasti Ene (Orava põhikuul) ja Vardja Kaider (Misso kuul).

  Avvohindu jaos and’ rahha Vana Võromaa kultuuriprogramm.

  UL
   
  Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin