Nummõr' 75
Jürikuu 26. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Märke om rassõ saia
 •  
 • Saatõ rändäse Parmu nukast Koiva viirde
 •  
 • Vanast Võromaast võrokõisi jutu perrä
 •  
 • Suvõülikuul' Vana-Koiolan
 •  
 • Põlvan tulõ tandsupido
 • Elo
   
 • Kadajatolm om tervüses
 •  
 • Tal'na Võro selts' uut nuuri
 •  
 • Jüvä um alalõ
 • Märgotus
   
 • Võro vurdsust
 •  
 • Palo Kalev: sport' om kõgõ parõmb kasvatus!
 • Kirä
  Kagahiiq
  Aholämmi
  Perämäne külg
   
   
   
   
  Suvõülikuul' Vana-Koiolan
   
  Seo aastaga tulõ võrokõisi Kaika suvõülikuul' Põlva kihlkunnan Vana-Koiolan 12.–14. põimukuul.

  Nigu õks egä aastak, omma plaanin loengu, kultuuriprogramm', matka, ekskursiuun' ja latsikoolitus. Kimmähe oodõtas kontsõrti tegemä «Viie pääle» punti. Võro Tiatriateljee esitäs tükü «Suvõüü unõnägo» võrokiilsiid stseene.

  Kõrraldaja seletäse, et innembi om lakja lännü teedüs, et suvõülikuul' tulõ ütel tõsõl aol, a õigõ omma neo kuupäävä, miä siin kirän.

  Suvõülikuul' om kõiki jaos. Oodõtas vannu ja nuuri, perrit ja ütsikit inemiisi. Vahtsõ inemise võiva kah julgõhe suvõülikuuli tulla ja tuus piä-i olõma korgõlt koolitõt inemine. Täpsemb teedüs tulõ põimukuu alostusõ Uman Lehen.

  Ku midägi suvõülikooli kottalõ küssü om, sõs kirotagõ triinu@wi.werro.ee vai kõlistagõ Võro instituuti tel. 78 21 960.

  UL
   
   
  Mis sa arvat?
   
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   Kae, miä ütel´!


  Täämbä viil saa vannu inemiisi käest kiilt ja kultuuri ammuta, hummõn' või olla joba ilda.

  Saatõ «Piiri pääl» tegijä soovitasõ ummi vanavanõmbidõga inämb juttu aia (ETV)


   
     
   Uma Lehe sõbõr!