Nummõr' 308
Lehekuu 6. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Võromaal tetti är
 • Uudissõ
   
 • Vana Võromaa savianomidõ oppus
 •  
 • Adsoni-võistlusõlõ tulli hää luulõlugõja
 •  
 • Vahtsõt koolilatsilõ
 • Märgotus
   
 • Rosenbergi Aivar: maainemise, andkõ teedä, midä teil riigi käest vaia om!
 •  
 • Kiri
 • Elo
   
 • Võromaa kõgõ vanõmb selts 145
 •  
 • Aasta tsirgu pildistäjä imä juhatas Võrumaa toidukeskuse puuti
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Misso kooli direktri Vardja Kaider ja luulõlugõja Ehasalu Hanna-Liisa ja Zeerusõ Deivi.
  Harju Ülle pilt
   
  Adsoni-võistlusõlõ tulli hää luulõlugõja
   
  Harju Ülle

  24. mahlakuul Sännä mõisan peetül Adsoni Arturi ilolugõmisvõistlusõl jäi kullõjilõ kõrva, et lugõma olli tulnu hää keelemõistja.

  «Võit oll’ suur üllätüs,» ütel’ Misso kooli direktri Vardja Kaider, kiä tull’ ummi opilaisiga võistlusõlõ edimäst kõrda.

  Direktri hindä kirotõdu sannaluulõtusõ valõ neländä klassi tütrigu Zeerusõ Deivi ja Ehasalu Hanna-Liisa esi vällä. Mõlõmbal kõnõldas koton võro kiilt. Misso koolin om kolmõl klassil nädälin üts võro keele tsõõritunn. Direktri om peri Vana Võromaa põh’apiiri päält Mooste kandist.

  Vanõmban vannusõrühmän võitnu Haani kooli poisi Vodi Ilmar ja Tootsi Johann-Kristjan ütli, et valõ Jaigi Juhani «Kesväesä» lugõmisõs joba tõist kõrda.

  «Viis aastat tagasi loimi kah tuud, seo om nii hää süämelähküne luulõtus, mi Haanimaa kotsilõ,» põhjõndi poisi.

  Poissõ oppaja Leidi Kersti ütel’, et poisi omma hää esinejä, näütemängu tegevä kah.

  «Haanimaa om sääne kant, et tah kõnõldas umma kiilt ja latsiga kah,» ütel’ Kersti.

  Võrokeelist luulõt lugi 36 aoluulidsõ Võromaa last.

  Luulõlugõmist hindsi kunstnik ja luulõtaja Viina Kristina, Palu talo pernaanõ Kahuski Maali ni kirä- ja muusigamiis Rahmani Jan.

  Timahavvatsõl võistlusõl esitedi kolmõl kõrral Ilvese Aapo luulõtust «Seene». Kats kõrda loeti Adsoni Arturi luulõtust «Väiku sõsar vellega» ja «Vahetund».

  15. luulõ lugõmisõ võistlusõ kõrraldi Võro instituut ja MTÜ Sänna Mõisakeskus kuuntüün MTÜga Sänna Kultuurimõis.

  Ilolugõmisõ võistlusõ jaos anni rahha Eesti Kultuurkapital ja Rõugõ vald, makõga tugõsi OÜ Minna Sahver.
  Parõmba lugõja uman vannusõrühmän

  Latsiaid – 1. klass

  Plaado Maritte Arianne (5a), Veriora latsiaid
  (Mältoni Sirje «Titt ja kurõ», oppaja Plaado Marii)

  2.–4. klass

  Zeerusõ Deivi, Ehasalu Hanna-Liisa, Misso kooli 4. klass
  (Vardja Kaideri «Mu sanna man», oppaja Vardja Kaider)

  5.–9. klass

  Tootsi Johann-Kristjan, Vodi Ilmar, Haani kooli 8. ja 9. klass (Jaigi Juhani «Kesväesä», oppaja Leidi Kersti)
   
  Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin