Nummõr' 308
Lehekuu 6. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Võromaal tetti är
 • Uudissõ
   
 • Vana Võromaa savianomidõ oppus
 •  
 • Adsoni-võistlusõlõ tulli hää luulõlugõja
 •  
 • Vahtsõt koolilatsilõ
 • Märgotus
   
 • Rosenbergi Aivar: maainemise, andkõ teedä, midä teil riigi käest vaia om!
 •  
 • Kiri
 • Elo
   
 • Võromaa kõgõ vanõmb selts 145
 •  
 • Aasta tsirgu pildistäjä imä juhatas Võrumaa toidukeskuse puuti
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Vahtsõt muudu agrotehniga
   
  Oll’ illos urbõkuu pühapäävähummok. Pikuti viil sängüh, ku kiäki joba ronõ sisse ilma koputamalda – naabrimiis Villem, kiä ei tunnista viisakusõ- ja muudsa ao värke, nigu timä ütles.

  «Sa viil makat! Päiv paistus joba p…» Villemil oll’ määnegi kimmäs mõtõ: tä võtt’ mu künnärpääst kinni ja kisk’ üle läve vällä.

  Aiamaa kõrval om maahajätet söödüriba, mis oll’ kõrrast mügrämüttit täüs aetu.

  «Anna taa mullõ!» ütel’ Villem. «Mõtlit vanah iäh viil põllumehes naada? Kost sa keväjä künnümehe saat?» ütli vasta.

  Tä es lausu sõnnagi. Võtt’ karmanist kanamunasuurudsõ kardoka vällä, tougas’ jalaga mügräunikul har’a maaha, nii et säält mulgukõnõ paistu, ja tsusas’ sinnä kardohka sisse. Tougas’ saapanõnaga mulda pääle.

  «Nii ilma suurõ kululda tahagi ma timahavva kardoka maaha panda. Ja jaanipääväs om mul värski olõmah. Või sullõgi keedüse anda!»

  Midägi inämp ütlemäldä läts’ Villem minemä. Mu hummokunõ tujo jakku terves pääväs nigu sis, ku umal aol ilosat tütärlast tiid pite minemän olli nännü.

  Pressi Heldur
   
  Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin