Nummõr' 308
Lehekuu 6. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Võromaal tetti är
 • Uudissõ
   
 • Vana Võromaa savianomidõ oppus
 •  
 • Adsoni-võistlusõlõ tulli hää luulõlugõja
 •  
 • Vahtsõt koolilatsilõ
 • Märgotus
   
 • Rosenbergi Aivar: maainemise, andkõ teedä, midä teil riigi käest vaia om!
 •  
 • Kiri
 • Elo
   
 • Võromaa kõgõ vanõmb selts 145
 •  
 • Aasta tsirgu pildistäjä imä juhatas Võrumaa toidukeskuse puuti
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Začeki Pille-Riina.
  Kabuna Kaile pilt
   
  Aasta tsirgu pildistäjä imä juhatas Võrumaa toidukeskuse puuti
   
  Valpri Liina

  Uma Leht om iks imäpäävä puhul kokku saanu mõnõ tunnõdu mehe imäga. Timahavva kutsõmi juttu ajama luudusfotograafi Začeki Sveni (33) imä, Võrumaa toidukeskuse poodi juhataja Začeki Pille-Riina (55).

  Pille-Riina poig om kõgõ tunnõtumb aasta tsirgu ijätsirgu pilte ja aokirän National Geographic ilmunusi kakupilte perrä. Luudusõ Aasta Foto 2014 konkursil sai tä mitu avvohinda, kõgõ korõmb oll’ katõgooria «Eläjä uman keskkunnan» tõnõ kotus üütaivan lindava kaku pildi iist.

  Sveni hindä jaos omma kõgõ tähtsämbä Luudusõ Aasta Foto 2011 konkursi päävõit (pilt undsõst päävänõsõngust) ja Euruupa Aasta Luudusfotograafi 2013 võistlusõ võit imetäjide kategoorian (pilte kae www.umaleht.ee päält).

  Sissejuhatusõs küsse Pille käest perrenime kotsilõ, mis ei olõ sukugi eesti nimmi muudu. Tulõ vällä, et Sveni esäpuulnõ vanaesä oll’ poolakõnõ.

  Pille om sündünü Varstun aokiränigu ja koolioppaja perren. Täl omma vanõmb sõsar ja veli. Latsõpõlvõst om meelen, kuis aokiränikust esä Jullise Kalju tekk’ tarõ pümmes, et pilte ilmuta.

  Pääle Valga 1. keskkooli lõpõtamist läts’ Pille Tal’nalõ kaubanduskuuli. Tä om elupäävä, üts väiku eränd vällä arvada, kaubandusõn olnu.

  «Sven oll’ aastanõ, ku Võrru tullimi. Mu tuukõrdnõ miis Piitre saadõti tüüle gaasianalüsaatoridõ tehasõdõ. Noorõmb poig Olaf sündü vanõmbast velest kolm aastat ildamba juba Võrun,» kõnõlõs Pille.

  Sven oll’ latsõn olnu julgõ ja uudishimolik, elläv lats.

  Suvõl olli Sven ja Olaf vanaimä man Lüllemäel. Maal oll’ ruumi lajalt, sai ujotus ja ummi poiskõsõmängõ mängitüs. Kooliaol pakk’ Svenile huvvi sport – suusataminõ ja džuudo.

  «Sveni kotsilõ või viil üteldä, et oll’ kõrralik poiss, pahanduisi timäga es olõ. Minno kuuli es kutsuta,» ütel’ imä.

  Sven nakas’ pildistämä sis, ku oll’ joba nuurmiis. Tan om uma osa äiapapal. Äiapapa vei tä jahti, ildamba tull’ jahipüssä asõmõlõ jaht luudusõn pildimassinaga.

  Vormeli ettearvamisvõistlusõl sai Sven preemiäs käekellä, mis massõ päält 20 000 Eesti krooni. Tä möi kellä är ja ostsõ edimädse kaamõra.

  Sis, kümmekund aastat tagasi, oll’ Pille noorõmba poja Olafiga tüül Iirimaal hotellin. Koreli puut, kon tä oll’ ammõtin olnu, läts’ kinni.

  Võrun valmistõdi valla tegemä Selveri puuti. Sven saat’ Iirimaalõ imäle tüükuulutusõ ja soovit’ täl hinnäst sinnä tüüle pakku. Nii saigi Pillest Selveri juhataja. Nikani ku pargi veeren Koidula uulitsan sai valmis Võrumaa toidukeskus, rahvasuun Timmi puut.

  «Söögikeskusõn miildüs mullõ, et otsustat esi, midä müüki võtat. Selverin oll’ kimmäs kaubavalik. Tahami maalähedäse olla: kaup piät olõma väärtüslik ja värski. Kundõdõlõ miildüs kunstilinõ külg kah. Navitrolla pildi, Kangro Tauno tettü tsiapere ussõ iin. Turisti pildistäse sakõstõ noidõ tsiku man. Tuu kõik tulõ kasus poodi hääle nimele,» märgütäs Pille.

  Poja edimädse pildi

  Imä mäletäs poja edimäidsi pilte luudusõst: «Mäletä kitsõkõisi, sussõ, jänesepojakõisi...» selet’ imä.

  «Tsihtmärgi pääle pühendämine oppas Svenile pikkä miilt. Mõnikõrd piät var’oalutsõn mitu tunni uutma. Valgamaal passõ mõtust: õdagu läts’, hummogu tull’. Hää pilt nõud pikkä miilt, a ka hääd tehnikat ja kunstimiilt. Niisama om piltega ilosast värvilidsest ijätsirgust Ahja jõõ pääl toimõndaman. Sven tege koolituisi. Tälle miildüs algajit opada, ütles, et miilde tulõ, kuis esi alust’.»

  Sven eläs Tartu lähkün Kõrvõkülän. Pildistämise man omma tälle liitlaisis Võrust peri naanõ Triin (34) ni latsõ Evalotta (7) ja Fred (saa 5).

  Sven sai Triinuga tutvas ülikooli aol, ku opsõ majandust.A majandusmiist timäst es saaki. Sai hoobis pildimiis.

  «Luudusfoto aastaraamat 2013» om avaldanu Začeki Sveni tõsõ kotusõ saanu põnõva pildi mehiläisist. Latsi eläjäpilte hulgan sai minevä-aasta tõsõ kotusõ Fred ja kolmanda kotusõ Evalotta. Nuur põlvkond püsüs esäl kundsa pääl!

  Latsõlatsist om vanaimädel-vanaesädel kõgõ olnu rõõmu. «Kõgõ tsillemb latsõlats, Olafi kolmõaastanõ pojakõnõ Justin eläs ummi vanõmbidõga Inglüsmaal, tedä näe ma õnnõ Skype’i kaudu,» ütel’ Pille.
   
  Pildimiis Začeki Sven.
  Mutsu Margussõ pilt
   
  Velekese Sven ja Olaf kodu lähkün Võrun 1985. aastal.
  Pilt eräkogost
   
  Aasta tsirk ijätsirk – pildimehe Začeki Sveni imä Pille lemmikpilt.
  Začeki Sveni pilt
   
  Luudusõ Aasta Foto 2011 konkursi päävõit: pilt undsõst päävänõsõngust.
  Začeki Sveni pilt
   
  Euruupa Aasta Luudusfotograafi 2013 võistlusõ võit imetäjide kategoorian.
  Začeki Sveni pilt
   
  Händkaku perrepilt, miä Začeki Sveni kakuluu aokirja National Geographic vei.
  Začeki Sveni pilt
   
   
  Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin