Nummõr' 308
Lehekuu 6. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Võromaal tetti är
 • Uudissõ
   
 • Vana Võromaa savianomidõ oppus
 •  
 • Adsoni-võistlusõlõ tulli hää luulõlugõja
 •  
 • Vahtsõt koolilatsilõ
 • Märgotus
   
 • Rosenbergi Aivar: maainemise, andkõ teedä, midä teil riigi käest vaia om!
 •  
 • Kiri
 • Elo
   
 • Võromaa kõgõ vanõmb selts 145
 •  
 • Aasta tsirgu pildistäjä imä juhatas Võrumaa toidukeskuse puuti
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Kummirõividõ ja gaasimaskõga viimatkaja.
  Palmre Aivari pilt/Võromaa muusõumi pilt
   
  Heränemine luuduskaitsõkuul
   
  Parhilla om luuduskaitsõkuu. Tuu om olnu tähtsä egä riigikõrra aigu. 26 aastakka tagasi 8. lehekuu pääväl kõrraldi Võromaa rohilidsõ mõttõviiega inemise ummamuudu viisõidu Koreli ujja pite.

  1988. aasta oll’ aastak, ku muinsus- ja luuduskaitsja, rahvarindeläse ja Võro Sõltumalda Nuurikolonn nr 1 ummi tegemiisiga silmä jäivä.

  Tuus ummamuudu viisõidus panni rohilidsõ sälgä kummirõiva ja päähä gaasimaski.

  Sõs naati mitumõsuguidsi loodsikidõga Koreli ujja pite sõitma. Ettevõtmisõ mõtõ oll’ tuu, et murõ är tsolgidu Koreli uja peräst suurõmbalt rahva miilde tuvva.

  Paadisõitja kutsõva kuulutuisiga partsõ puhtas tegemä.

  Üte plakadi pääl om nätä kiri «Juust Moskvalõ, sitt Võromaalõ!» – murõ Nõvvokogo Liidu rüüvli-majandusõ peräst.

  Seo umaperäne protestimatk mõot’ mi inemiisi arvamist umast luudusõst ja elokeskkunnast.

  Seo om ka ummamuudu alostala sändsile rahvaüritüisile nigu omma parhilla Võhandu maraton, Rõugõ paadiralli ja kodokandi puhtastegemise talos «Teemi är!».

  Ruusmaa Arthur, Võromaa muusõumi päävarahoitja
   
  Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin