Nummõr' 308
Lehekuu 6. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Võromaal tetti är
 • Uudissõ
   
 • Vana Võromaa savianomidõ oppus
 •  
 • Adsoni-võistlusõlõ tulli hää luulõlugõja
 •  
 • Vahtsõt koolilatsilõ
 • Märgotus
   
 • Rosenbergi Aivar: maainemise, andkõ teedä, midä teil riigi käest vaia om!
 •  
 • Kiri
 • Elo
   
 • Võromaa kõgõ vanõmb selts 145
 •  
 • Aasta tsirgu pildistäjä imä juhatas Võrumaa toidukeskuse puuti
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   
  Harju Ülle,
  päätoimõndaja
   
    
  Juhtkiri: Tüükotus ei tuu inemist maalõ
   
  Messil «Maalõ elämä!» küssevä inemise kõgõ inämb elokotussidõ, kuulõ ja seldsielo kotsilõ. Messi kõrraldaja imehti, et tüükotussidõ kotsilõ uuriti väega veidü.

  Umavalitsusjuhi ja innekõkkõ maalt är pagõja jo kaibasõ, et maal ei saa ellä – tüüd olõ-i. A ku maalõ vahtsõnõ suurõmb ettevõtõ tetäs, sis olõ-i sinnä kedägi tüüle võtta. Niisama om ands’ak kaia, kuis pall’o oppaja sõitva egä päiv liinast maakuuli tüüle. Mille nä maal ei elä?

  Tunnus, et ei umavalitsusõ ega maainemise esi ei tiiä häste, mille peräst ütsjago inemiisi taht maal ellä ja mille tõnõ jago taha-i. Imehtäs ka vahtsõnõ riigikogolanõ Rosenbergi Aivar, et olõ-i viil kuulnu häid ettepanõkit, midä saasi riik maaelo hääs är tetä.

  Härksämbä umavalitsusõ omma naanu otsast uurma, mändse omma õigõ maaelo võtmõ. Näütüses Rõugõ vallan om joba arvo saadu, et maalõ elämä tahtja ei taha ilmangi ellä suurõn kolhoosimajan. Iks uman talon. A näütüses Põlvan ei saia arvo, määne kooliharidus hoit latsiga perre sääl kandin ja määne aja minemä.

  Määne om koolijuht, kultuuri- ja nuuritüütäjä, latsiaian oppaja, kas vallavanõmbaga saa asjo aia – nuu omma tähtsämbä küsümüse, ku umavalitsusõ parhilla arvasõ. Häie tüütäjide hoitmisõ ja kehvi vällävahetamisõga piässi valla pall’o inämb vaiva nägemä.
   
  Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin