Nummõr' 308
Lehekuu 6. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Võromaal tetti är
 • Uudissõ
   
 • Vana Võromaa savianomidõ oppus
 •  
 • Adsoni-võistlusõlõ tulli hää luulõlugõja
 •  
 • Vahtsõt koolilatsilõ
 • Märgotus
   
 • Rosenbergi Aivar: maainemise, andkõ teedä, midä teil riigi käest vaia om!
 •  
 • Kiri
 • Elo
   
 • Võromaa kõgõ vanõmb selts 145
 •  
 • Aasta tsirgu pildistäjä imä juhatas Võrumaa toidukeskuse puuti
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   
  Ruitlasõ Olavi,
  normaalnõ miis
   
    
  Taha-i 800aastadsõs ellä!
   
  Tiidüsmehe omma jäl geenega mängnü ja näil om õnnistunu organismi eloikä kümme kõrda pikembäs saia.

  Lõuna-Kalifornia ülikooli tiidläse Longo Valteri juhtmisõl vinüdi pärmiseene eloao üte nädäli päält kümne pääle.

  Tiidläne ütel’, et ku säänestsamma vigurit saasi ka inemise pääl pruuki, võissi inemise ütel pääväl ellä 800 aastani.

  Pärmiseene elo pikembäs tegemises oll’ vaia kistuta õnnõ kats geeni. Päält tuu panti pärmisiin kalorivaesõ süümiskõrra pääle ja eloiga nõssigi kümme kõrda.

  Pensionääri joba omma kalorivaesõ süümiskõrra pääl. Ku no saasi nuu paar geeni kah är kistuta, sõs saasi...

  Vai jummal! Sõs saasi pensionäär parhilladsõ 20-30 viletsüseaasta asõmõl mitusada aastat virõlda! Mitusada aastat kalorivaest süümist, luuvallu, süämestimulaatorit, jalotuskeppi...

  800 aastat Savisaarõ liinavõimu Tal’nan! Rohofirma nakkasõ viil rohkõmb häitsemä, selle et mis tuu pensionäär õks muud pääle tablette süü...

  Olkõ pääle, pia elämi 800aastadsõs. A mis tuu mudsuga tetä? Kõik kodomassina läävä egä pääväga kõrrast targõmbas, a inemine, vastapiten, egä pääväga ullimbas. Ma hindä päält kae.

  Mobiiltelehvoonõst ja televiisorist ma ei kõnõlagi, joba omma nutikülmäkapi, nutipudsunudsija, nutimõsumassina ja esiki terve nutielämise. Kõigil om putmisherk nutiekraan.

  Kõigi nutiasjoga saa ummi harilikkõ toimõnduisi tetä, lisas saa ess-emm-esse saata, Feisspuugin ja Twitterin juttu aia.

  Nutias’a mõistva joba umavahel kah läbi kävvü. Ku nutipõrmand ütles nutipudsunudsijalõ, et tä om must, nakkas tuu esi tarrõ pite laamõndama...

  Poodin omma nutikassa, kon inemine saa kauba iist ilma müüjäldä massa.

  Uulidsa pääl sõitva nutimassina, pääliina bussin piät validiirmä...

  Esiki normaalsõ päti nakkasõ uulidsa päält är kaoma ja asõmõlõ omma tulnu nutipäti. Vai õigõmbalõ küberpäti.

  Ja ku 40aastanõ om joba ull’ valmis, sõs kuimuudu 200–300aastanõ inemine egäpäävätside asjoga toimõ tulõma nakkas?

  Tuu pensionääri jutt, et ma panõ hindäle uma põrkna ja uma kardoka maaha ja õks kuigimuudu saa, kah inämb ei massa.

  Joba om müügil nutisääde Click & Grow. Sinnä viskat siimne sisse, panõt voolu ja viivärgiga kokko ja kõik mugu kasus.

  Pia om lillipindrel kah putmis-ekraan, pindre pääle ei päse inne kitskmagi, ku ei olõ hinnäst mobiil-ID või ID-kaardiga identifitsiirnü...

  Ma anna egäs juhus kaikaga vasta pääd egäleütele, kiä tulõ mu mano jutuga, et kas ma ei tahasi laskõ hinnäst ümbre tetä 800 aastani eläväs geenimuundõdus pärmiseenes.

  Nii pall’o mutso vast õks viil jagus...
   
  Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin