Nummõr' 75
Jürikuu 26. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Märke om rassõ saia
 •  
 • Saatõ rändäse Parmu nukast Koiva viirde
 •  
 • Vanast Võromaast võrokõisi jutu perrä
 •  
 • Suvõülikuul' Vana-Koiolan
 •  
 • Põlvan tulõ tandsupido
 • Elo
   
 • Kadajatolm om tervüses
 •  
 • Tal'na Võro selts' uut nuuri
 •  
 • Jüvä um alalõ
 • Märgotus
   
 • Võro vurdsust
 •  
 • Palo Kalev: sport' om kõgõ parõmb kasvatus!
 • Kirä
  Kagahiiq
  Aholämmi
  Perämäne külg
   
   
   
   
  Vanast Võromaast võrokõisi jutu perrä
   
  Saarõ Evar
  evar@wi.werro.ee
    
   
    
  Imäkeele Selts' and' vällä paksu raamadu tuust, midä võrokõsõ vanaaolidsõst elost kõnõlnu omma.

  Tahtõ jutukokku om är trükit 750 lehekülge puhast võro kiilt, hulga juttõ, midä vana võrokõsõ ja seto omma kõnõlnu põllupidämisest, eläjide pidämisest, huunidõ ragomisõst ja käsitüüst, sannan käümisest, rahvarõivist ja süükest, pidopidämisest ja jahinkäümisest. Raamadu lõpun om hausijuttõ, uskmiisi ja juttõ periselt sündünüist as'ust.

  Tegemist om juttõga, midä omma üles kirotanu Imäkeele Seldsi korrespondendi aastiil 1940–1978. Nuu olli inemise, kinkalõ annõti inne oppust, mink perrä tunda är kõgõ ilosamba võro keele kõnõlajit ja kuis näide juttu täpsähe üles kirota. Põhilinõ oppaja oll' Keemi Hella.

  Kiil' om taa raamadu päämine asi. A kiil' olõ-i ainukõnõ. Raamat om kokko säet nii, et kiä taad veerest lugõma nakkas, saa tävveligu pildi tuust, kuis harilik taloelo keskestläbi aastal 1880. käve. Saa teedä, kuis määndsitki asju üten vai tõsõn Võromaa nukan kutsuti ja määntsiide ilmaasju pääle märge jutustaja, kinka päämine haridus oll' kolm talvõ vallakuuli.

  Tan raamadun om jutu kirjapandja roll' olnu tähtsämb ku kõnõlaja uma. Näütüses Musta Leo man Harglõst paistus, et tä omgi kirja pandnu kodust mehka kiilt, nii nigu tä tuud esi mõist'.

  Kõgõ rohkõmb juttõ taan raamatun om peri Sillavee Loori käest Sännäst Hurda küläst. Loori oll' postimiis' ja majandi raamadupidäjä, tä om üles kirotanu päämidselt uma kodokülä vannu inemiisi kiilt.

  Tõõnõ suurõmb korjaja Rõugõ kihlkunnast om olnu Lõvaski (Raudsepä) Ludvig Kasaritsast.

  Urvastõ kihlkunna kiilt omma seo raamadu jaos kor'anu päämidselt Keemi Anni ja Siili Elfride, kõgõ rohkõmb om näile kõnõlnu Küpärsepä Katri (Känksepp) Liinamäelt.

  Kanepi keelega om raamatun Reedi Leena Ala-Kuldilt Koigõrast. Karula kiilt om kirja pandnu Liimõtsa Heino Koemõtsa Hendriku jutu perrä.

  Räpinä kiilt om kor'anu Lepsoni Taani Veriora vallast, Vahtsõliina kiilt hoobiski Setomaa miis' Lehtmõtsa Aleksandri Luhamaalt (tälle omma kõnõlnu Adsoni Juhan Tsäpsist ja Nagla Jaan Kärinält). Setokõisi juttõ omma kirja pandnu Kabja Jaan ja Pino Veera.

  Raamadu panni kokko Räpinä juuriga Kaalu Helju, Mõnistõ juuriga Musta Mari ja Rossi Eevi.
   
   
  Mis sa arvat?
   
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   Kae, miä ütel´!


  Täämbä viil saa vannu inemiisi käest kiilt ja kultuuri ammuta, hummõn' või olla joba ilda.

  Saatõ «Piiri pääl» tegijä soovitasõ ummi vanavanõmbidõga inämb juttu aia (ETV)


   
     
   Uma Lehe sõbõr!