Nummõr' 307
Mahlakuu 22. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 • Pääleht
   
 • Maaperre saava api
 • Uudissõ
   
 • Kipõmbil om kardok joba maan
 •  
 • Võhandu maratoni oll´ timahava rassõ sõita
 •  
 • Lõõdsamehe paadiga Mooste järve pääl
 •  
 • Võro valla kingitüs − uma kaardipakk
 • Märgotus
   
 • Varõs – uma tsirk
 •  
 • Varõssõ-juttõ Uma Lehe jutuvõistlusõlt
 •  
 • Kiri
 • Elo
   
 • Kuul oppas latsi kalla süümä
 •  
 • Avita Pikäkannu latsil saviahjo saia!
 •  
 • Umakiilne kevväi Väimälä latsiaian
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Võro valla kingi-kaardipakk.
  Harju Ülle pilt
   
  Võro valla kingitüs − uma kaardipakk
   
  Võro vallal om küläliisile esimuudu kingitüs: kaardipakk, mille pääl kiri «Tervüisi Võro vallast!», kaardi omma rahvarõivaprundsi triipõ ja tähtside kotussidõ vai ettevõttidõ piltega.

  «Seo om joba tõnõ trükk, edimäne sai väega kipõlt otsa,» selet’ Võro valla haridusõ ja kultuuri pääas’atundja Konksi Siiri. Timä jutu perrä om kingitüs inemiisile väega miildünü. Uma inemise omma joba tennü ettepanõkit, miä/kiä võissi viil kaartõ pääl olla, näütüses valla laulu- ja tandsupundi.

  Siiri kõnõl’, et kaardipaki-mõtõ tull’ üte kaardipaki pääle, mille poig vällämaalt kingitüses tõi. Nuu olli kaardi uhkidõ lossõ ja tõisi ilosidõ huunidõga.

  A võrokiilne kiri sai kaardipaki pääle selle, et Võro vald pidä umma kiilt väärtüses. «Olõmi tugõnu ja toonu iinkujos Puiga näütemängupäivä, Puiga ja Väimälä latsiaian joba opatas, Parksepä latsiaian naatas sügüsest oppama võro kiilt: tuu om mi elo loomulik osa,» ütel’ Konksi Siiri.

  Üten avit’ ka tuu, et Siiri pojalõ Jan Erikulõ miildü võro keele laagrin ja poig ütel’ päält tuud, et täl olõ-i inämb määnestki tõlki vaia. «Ku latsõpõlvõn om midägi süämekarmanilõ pantu, sis uut tuu sääl umma aigu, ku inemine tuu säält vällä võtt,» märgot’ Siiri võro keele pruukmisõ kotsilõ.

  Harju Ülle
   
  Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin