Nummõr' 307
Mahlakuu 22. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 • Pääleht
   
 • Maaperre saava api
 • Uudissõ
   
 • Kipõmbil om kardok joba maan
 •  
 • Võhandu maratoni oll´ timahava rassõ sõita
 •  
 • Lõõdsamehe paadiga Mooste järve pääl
 •  
 • Võro valla kingitüs − uma kaardipakk
 • Märgotus
   
 • Varõs – uma tsirk
 •  
 • Varõssõ-juttõ Uma Lehe jutuvõistlusõlt
 •  
 • Kiri
 • Elo
   
 • Kuul oppas latsi kalla süümä
 •  
 • Avita Pikäkannu latsil saviahjo saia!
 •  
 • Umakiilne kevväi Väimälä latsiaian
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Lõõdsamehe paadiga Mooste järve pääl
   
  25.–26.04. peetäs Põlva kihlkunnah Moosteh rahvamuusigasäädüngide festivalli Moisekatsi Elohelü.
  Timahavva om festivaliga köüdet ka kuulsa lõõdsamehe Kikka Karla aastak.

  Pido alostamisõ õdagu kell 20 näge ja kuuld Eesti parõmbit lõõdsamängjit Mooste järve pääl kanuusõidu pääl ja peräh simmanil. Järgmäne päiv mängvä nä keskpääväl Veskitiatri man.

  Pääkontsõrt nakkas puulpäävä kell 18. Võistluskontsõrdi jaon mängvä võiki rahvamuusigu nii Eestist ku Soomõst. Kõigilõ ütine võistluslugu om Räpinä kihlkunna rahvalaul «Oppus neiodõlõ». Galakontsõrdi jaon astva üles varatsõmbidõ aastidõ avvuhinnasaaja.

  Ligembält kae festivali kodolehe päält: http://folkfest.weebly.com

  UL
   
  Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin