Nummõr' 307
Mahlakuu 22. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 • Pääleht
   
 • Maaperre saava api
 • Uudissõ
   
 • Kipõmbil om kardok joba maan
 •  
 • Võhandu maratoni oll´ timahava rassõ sõita
 •  
 • Lõõdsamehe paadiga Mooste järve pääl
 •  
 • Võro valla kingitüs − uma kaardipakk
 • Märgotus
   
 • Varõs – uma tsirk
 •  
 • Varõssõ-juttõ Uma Lehe jutuvõistlusõlt
 •  
 • Kiri
 • Elo
   
 • Kuul oppas latsi kalla süümä
 •  
 • Avita Pikäkannu latsil saviahjo saia!
 •  
 • Umakiilne kevväi Väimälä latsiaian
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Ku vanas riik sis lupas ellä?
   
  Loi perämädsest Umast Lehest Ruitlasõ luku «Vana söövä liiga pall’o». Ma saa arvu timäle umatsõst irooniast, a seo pandsõ mu mõttõ liikma ja tahas väega, et mõni aokiränik astusi ka vanno kaitsõs vällä.

  Nüüt virotas õga meediävälläannõ, et vanno om väega pall’o, ei jõvva pensionni massa jne. Tuu ilkmine ja mõnitaminõ om nii alandav, et tahassi kõvastõ rüüki.

  Ma olõ 85 aastat vana. Ma kasvi taloperreh. Mu vanaimä hoitsõ latsi ja tekk’ süvvä. Esä ja imä tei talotüüd. Vanaimä es jää vallasandis ja matõti väärikalt maaha. A tä es massa riigile ka massu ja timä investeering oll’gi pere.

  Ma olõ ka kasvatanu uma latsõ ja hoitnu pall’o latsõlatsi ja ma looda ka, et ma ei jää vallasandis ja minnu ei jätetä pääle surma maa pääle. A ma olõ ka riigitüül olnu ja 50 aastat massu masnu. Tuu edimäne sammas, nigu nüüt üteldäs. Ma taha tuu raha iist ellä, selle et tuu om mu raha ja ma taha tuud rahha tagasi ja protsõntõga. Nuidõga, millega riik tuu om vällä lainanu ja millest rikkas saanu.

  Latsõ masva uma massu ja korjasõ hindäle ummi sambit. Kui perre ütte hoitva ja läbi saava, tuu om joba näide asi. Mitte riigi asi.

  Muidogi olõsi riigimiihil hää miil, ku inemise nii vanas ei eläsi. Pankõ viil rohtõlõ hinda otsa! Kaotagõ viimänegi apteek ja puut maalt är! Kül nä sis rutõmbahe hinge hiitvä. President umah aastapääväkõnnõh (tuu oll’ kül vist minevaasta) hädäld’ kah, et vana eläse väega vanas ja näid om pall’o. A lubasi ja käskse, et vabariigi 100 aasta juubõlis tulõ riik «kõrda» tetä.

  Mis sis vanadusõ piiris jätetäs? Kas 70 aastat om riigile jõudumüüdä? Kas riik om sis «kõrrah»?

  Tetäs viil ministeeriümme mano. Pandas riigikogolaisilõ palka mano. Egä inemise kottalõ om joba valitsõja ja riigi kõrda tegijä.

  Aituma teile, kalli Uma Lehe tegijä, et mu jutu või-olla läbi loiti. Olkõ terve! Kullõlgõ, ku ilostõ kuldnoka vilistäse! Teile ilosat keväjät ja õks nii põnõvat Uma Lehe tegemist!

  Pressi Heli
  Vahtsõliina khk
   
  Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin