Nummõr' 307
Mahlakuu 22. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 • Pääleht
   
 • Maaperre saava api
 • Uudissõ
   
 • Kipõmbil om kardok joba maan
 •  
 • Võhandu maratoni oll´ timahava rassõ sõita
 •  
 • Lõõdsamehe paadiga Mooste järve pääl
 •  
 • Võro valla kingitüs − uma kaardipakk
 • Märgotus
   
 • Varõs – uma tsirk
 •  
 • Varõssõ-juttõ Uma Lehe jutuvõistlusõlt
 •  
 • Kiri
 • Elo
   
 • Kuul oppas latsi kalla süümä
 •  
 • Avita Pikäkannu latsil saviahjo saia!
 •  
 • Umakiilne kevväi Väimälä latsiaian
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Varõs om inemise ja luudusõ vaihõl
   
  Varõs – uma tsirk
   
  Uma Lehe jutuvõistlusõlõ kirotõdi kõgõ inämb tsirgujuttõ varõssõst. Varõst om koton peetü, haigõs jäänü varõssõlõ om eski tõpratohtri kutsutu – viimäte passis varõs võrokõisi rahvustsirgus?
   
   
  Kõivupuu Marju,
  rahvaperimüse tundja
  (Harglõ khk)
   
    
  Ma esi olõ külh tõisi tsirkõ pääle märknü, näütüses kaarna om pall’u targõmb ja põnõvam tsirk, kuiki vanarahvas om kaarnat pellänü. Ku loet näütüses Jaigi Juhani raamatut «Kaarnakivi»: kõik nuu salasõna ja nõidusõ, mis omma kaarnaga köüdedü.

  Vai sis timahavanõ aasta tsirk ijätsirk – Võromaa rahvalaulõn salaperäne sinitsiibu-tsirgukõnõ, vahajalga varbõlanõ, kiä tuu tõsõst ilmast sõnumiid. Vai sis Läti rahvustsirk häniläne, kiä pess keväjä uma hannaga ijä minemä ja tuu linaõnnõ...

  Vanastõ peeti Võromaal hallvarõst inämb sändses «prahitsirgus». Tõist inemist om varõssõs sõimatu, ku om tüllü mintü. Rahvalaulõn tuu varõs surma- vai sõasõnumit. A muial Eestin om varõst peetü nõiatsirgus vai targas tsirgus, timä mõistõv tulõvikku ette kaia.

  Varõssõ perrä om kaetu luudust: Lõuna-Eestin peeti parras kaarakülvi aos, ku haavalehe puun istva varõssõ är katva. Ku rüäoras nurmõ pääl jüripääväs varõsõ är käkse, arvati, et tulõ hää rüäsaak.

  A aig om tõsõs saanu ja ku varõs om inemiisile armsas saanu – mille ei? Varõst jo pellätü ei olõ, ull’ tä ei olõ. Varõs om sääne vallalidsõ meelega tsirk, tä taht inemise man ellä. Varõs om suur ja maainemisel kõgõ silmä all, nigu liinainemisel kajakas. Varõs om nigu vahejakk inemise ja luudu vaihõl. Inemine taht luudusõga kõnõlda ja tõsõ tsirgu nall’alt inemise manu ei tulõ.
   
   
  Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin