Nummõr' 307
Mahlakuu 22. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 • Pääleht
   
 • Maaperre saava api
 • Uudissõ
   
 • Kipõmbil om kardok joba maan
 •  
 • Võhandu maratoni oll´ timahava rassõ sõita
 •  
 • Lõõdsamehe paadiga Mooste järve pääl
 •  
 • Võro valla kingitüs − uma kaardipakk
 • Märgotus
   
 • Varõs – uma tsirk
 •  
 • Varõssõ-juttõ Uma Lehe jutuvõistlusõlt
 •  
 • Kiri
 • Elo
   
 • Kuul oppas latsi kalla süümä
 •  
 • Avita Pikäkannu latsil saviahjo saia!
 •  
 • Umakiilne kevväi Väimälä latsiaian
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Abeli Liiset (kural), Murde Kerdo, Tsirgu Braian ja Potteri Laura mängvä võrokeelist tiatritükkü «Muna».
  Abeli Tuuli pilt
   
  Umakiilne kevväi Väimälä latsiaian
   
  11. mahlakuu pääväl tähist´ Väimälä latsiaid Rukkilill keväjä algust ja tulõvit munnõpühhi. Kolmõaastadsõ keelepesälatsõ loiva võrokeelitsit luulõtuisi, laulsõva laulõ ja mänge maaha ka väiku võrokeelidse tiatritükü «Muna».

  Latsi opsi keelepesäoppaja Potteri Maivi ja Peedeli Piia. Võro keelepesä om Väimälä latsiaian mineväst sügüsest. Tuu tähendäs, et latsiga kõnõldas üts kõrd nädälin terve päiv võro keelen.

  Abeli Tuuli
   
  Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin