Nummõr' 307
Mahlakuu 22. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 • Pääleht
   
 • Maaperre saava api
 • Uudissõ
   
 • Kipõmbil om kardok joba maan
 •  
 • Võhandu maratoni oll´ timahava rassõ sõita
 •  
 • Lõõdsamehe paadiga Mooste järve pääl
 •  
 • Võro valla kingitüs − uma kaardipakk
 • Märgotus
   
 • Varõs – uma tsirk
 •  
 • Varõssõ-juttõ Uma Lehe jutuvõistlusõlt
 •  
 • Kiri
 • Elo
   
 • Kuul oppas latsi kalla süümä
 •  
 • Avita Pikäkannu latsil saviahjo saia!
 •  
 • Umakiilne kevväi Väimälä latsiaian
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Avita Pikäkannu latsil saviahjo saia!
   
  22 latsõga Pikäkannu kuul Lasva vallan om tuntu kõva huvitegevüse perrä: kooli näütetrupp om saanu kittä võrokeelitside tükke iist, latsõ mängvä pilli ja meisterdäse suurõ himoga.

  Latsilõ miildüs ka esi savianomit tetä ja näil om hää oppaja – savikunstnik Rumvoldi Aivar. No seoniaoni piät latsi valmis tettüid anomit palotama Võro liina küle all Kubijal kunstnigu man ahon.

  No luut Pikäkannu kuul saia uma keraamigaaho jaos rahha esimuudu ettevõtmisõ, Hooandja abiga. Hooandja kodolehe pääl saa egä inemine anda viis eurot vai inämb süämelähküdse ettevõtmisõ hääs.

  Kiä taht, et Pikäkannu latsõ saanu hindäle uma keraamigaaho, saa avita nikani ku 7. lehekuu pääväni. Kae perrä www.hooandja.ee.

  UL
   
  Harju Ülle pilt
   
  Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin