Nummõr' 307
Mahlakuu 22. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 • Pääleht
   
 • Maaperre saava api
 • Uudissõ
   
 • Kipõmbil om kardok joba maan
 •  
 • Võhandu maratoni oll´ timahava rassõ sõita
 •  
 • Lõõdsamehe paadiga Mooste järve pääl
 •  
 • Võro valla kingitüs − uma kaardipakk
 • Märgotus
   
 • Varõs – uma tsirk
 •  
 • Varõssõ-juttõ Uma Lehe jutuvõistlusõlt
 •  
 • Kiri
 • Elo
   
 • Kuul oppas latsi kalla süümä
 •  
 • Avita Pikäkannu latsil saviahjo saia!
 •  
 • Umakiilne kevväi Väimälä latsiaian
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   
  Harju Ülle,
  päätoimõndaja
   
    
  Juhtkiri: Millest õkva kassu omä
   
  Häämiil om nätä, kuis üts hää asi om käümä lännü: hajaasustusõ programm om kimmähe tuu, miä avitas noorõl perrel maalõ elämä tulla vai jäiä.

  Viivärk, tii ja eelektri omma kõgõ tähtsämbä as’a, midä ütel perrel vaia ja mille tegemine õnnõ uma raha iist lätt väega kallis. Programmi abiga saa perre elo parõmbas ja paikligu ettevõtja saava kah tüüd. Õkva prõlla märgotasõ riigiammõtnigu ja paikligu arõndaja, mändse põhimõttõ perrä jaka Euruupa Liidu abirahha, miä om antu aastis 2014–2020. Tuu man võissi kah kimmämbähe kaia, et tukõ saasi nuu ettevõtmisõ, miä tõtõst maaello edesi avitasõ. Näütüses olõssi inämb vaia tukõ tuud, et väiku söögi- ja käsitüütegijä saasi umma kraami pääliinan müvvä. Om nätä, et vaia om suurõmba jõuga kuuntüüvõrk käümä vitä, perän nakkas asi esi tüüle.

  Ku iks maal saa esitettü-toodõtu kraami müügiga är ellä, külh sis jääs siiä inämb inemiisi pidämä kah.
   
  Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin