Nummõr' 306
Mahlakuu 8. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Uudissõ
   
 • Põlispuid saa pästä
 • Uudissõ
   
 • Kaivanduisi vastadsõ kutsva rahva kokko
 •  
 • Uhtjärve veeren pühäpaiku kaeman
 • Märgotus
   
 • Hõragu Veevi: liha ja kardokas paksus ei tii
 •  
 • Hoiami umma maad rüüvlide iist!
 • Elo
   
 • Laheda muti omma nal’akuul huun
 •  
 • Kaika Laine mälestüses
 •  
 • Kohe kaova hää as’a?
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Osa matkaseltskunnast Uhtjärve veeren Kuradikivi pääl.
  Konnula Airi pilt
   
  Uhtjärve veeren pühäpaiku kaeman
   
  Pühäpäävä (06.04.) käve väiku punt huviliidsi kaeman Uhtjärvega köüdetüid pühäkotussit. Tiijuht oll’ Kala Aare, kiä om latsõst pääle Uhtjärve-juttõ kuulnu ja naid kotussit piten käünü.

  Naksimi pääle nigu peris mägironija – ütest Uhtjärve põh’aveere sügävast tsälkorust üles ja tõistõ alla. Tõnõ katsumus oll’ maahavõetuisi vai -sadanuisi puiõ ja toomõossõ vaihõlt läbipäsemine.

  Ohvrikotussit om iks hoitu, a mõtsavõtja omma külh mõnõl puul hirmsa jäle maaha jätnü.

  Suurõmb jagu matkaselle es olõ viil trehvänü ei Linnusmäe pääle, Leevämõhe orgu ega tõsõlõ puulõ järve mõtsavele Visnapuu Kalju matussõ vai Paadikivi manu. Järvele tsõõri pääletegemises läts’ päält nellä tunni.

  Miilde jäi viil sinililli täüs Kööri org inneskidse väiku tandsuplatsiga, üts heränü kunn, kiä hinnäst suurõ vaivaga müüdä Uhtjärve veereijäd vallalidsõ vii puulõ libist’ ja Vahtsõ-Antsla mõisnigõ tsuklõmiskotus, kon saksu kasuma pantuilõ vannulõ tammõpuiõlõ omma maahavõtmisõ risti vahtsõst pääle tõmmadu.

  Konnula Airi
   
  Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin