Nummõr' 306
Mahlakuu 8. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Uudissõ
   
 • Põlispuid saa pästä
 • Uudissõ
   
 • Kaivanduisi vastadsõ kutsva rahva kokko
 •  
 • Uhtjärve veeren pühäpaiku kaeman
 • Märgotus
   
 • Hõragu Veevi: liha ja kardokas paksus ei tii
 •  
 • Hoiami umma maad rüüvlide iist!
 • Elo
   
 • Laheda muti omma nal’akuul huun
 •  
 • Kaika Laine mälestüses
 •  
 • Kohe kaova hää as’a?
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Kaivanduisi vastadsõ kutsva rahva kokko
   
  14.04. kell 17 oodõtas Mõnistõ rahvamajja kõiki, kellele lätt kõrda, kas Eesti lõunatippu tulõ suur dolokivimurd vai mitte. Arotõdas Kalkahu dolokivikarjääri hindamisõ programmi.

  Eesti luuduskaitsõ seldsi Varstu osakunna juht Silla Silver kuts Mõnistõlõ kõiki luudusõsõpru, kiä vähägi tulla saava.

  «Kats kaivandusfirmat plaanva suuri killustigukaivanduisi, huulmalda tuust, et õkva küle all om Natura 2000 ja Piitre jõõ maastigukaitsõala,» selet’ tä. «Tuu tähendas, et nuil inemiisil, kiä tahtva ilusid jõki ja Mõnistõ kandi ilusat luudust nätä, es olnu sis enämb siiäpoolõ asja. Mõnistõ rahvas nakkas lisas piiriviirsele elulõ elämä ka kaivanduisi veere ellu, miä tuu viil häti manu. A ma arva, et ku mi uma väe ja võimu kokku võtami, saami viil tuu eluhäötämise är hoita.»

  Silla Silver soovitas kimmähe lukõ ka Kalkahu kaivandusõ hindamisõ programmi keskkunnaammõdi kodolehe päält. Kooni 14. mahlakuu pääväni saa sinnä viil tävvendüisi tetä.

  Kats firmat tahtva tetä Karissöödä ja Naha küllä kokko pia 100 hektärri dolokivimurdu, et saia tii-ehitüses killustikku. Kaivanduisi ala om õkva Piitre jõõ kaitsõala ja Lõunatipu matkaraa veeren.

  Luuduskaitsja pelgäse, et kivimurrust vii Piitre jõkkõ pumpaminõ (päält 6000 tonni päävän) häötäs kaitsõalotsit kallo ja viikasvõ. Viil omma ohon 16 orhideeliiki, hulk kaitsõalotsit tsirkõ ja eläjäkeisi. Päält tuu häös illos puhkamisala, midä hindasõ inemise egäst Eesti nukast.

  A innekõkkõ pututas plaan umakandirahvast. «Pelädä om, et ka ümbrekunna kao, lumbi ja jõõ jääse kuivas vai madalambas, kõnõlõmada hirmsast tolmust ja müräst, midä suurõ massina tegevä,» hoiat’ Silla Silver. «Hää Mõnistõ rahvas! Olkõ kõik kimmäle platsin, et ütelda vällä uma arvaminõ tuu kaivandusõ kotsilõ. Kiä viil kahtlõs, midä tuu timä jaos tähendäs, minku Lätti Hopa manu kaema. Sääl jo om kaivandus. Ja puul kilumiitret kavvõmban omma kao kuiva ja lätte kaonu. Lähembide tallõ inemise kolisi är. Ümbretsõõri om ennedä hall tolmanu maa.»
   
  Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin