Nummõr' 306
Mahlakuu 8. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Uudissõ
   
 • Põlispuid saa pästä
 • Uudissõ
   
 • Kaivanduisi vastadsõ kutsva rahva kokko
 •  
 • Uhtjärve veeren pühäpaiku kaeman
 • Märgotus
   
 • Hõragu Veevi: liha ja kardokas paksus ei tii
 •  
 • Hoiami umma maad rüüvlide iist!
 • Elo
   
 • Laheda muti omma nal’akuul huun
 •  
 • Kaika Laine mälestüses
 •  
 • Kohe kaova hää as’a?
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Hoiami umma maad rüüvlide iist!
   
  Aasta algusõn kirut’ Tarandi Kaarli Äripäävä lehen, et ku mi riigil ei olõ rahha tuu jaos, et inemiisile pääliinast kavvõmban bussõ käümä jättä, puutõ, postkontoriid ja arstipunktõ tüün hoita, sis peas inemise säält kavvõmabist nulgõst sinnä ümbre kolima, kon rahvast rohkõmb.

  Sinnä, kohe jäävä enne nuu, kiä esi är minnä ei taha ja ilma riigi abilda toimõ saava, võiss tuvva mõtsaeläjä. Sis saava suurõ saksa mi riigist ja muialt tulla sinnä jahilõ ja muidu lusti lüümä. Ja tiidläse haruldaisi kasvõ uuri ja mõtsa imetellä.

  Muiduki om taa tsusijutt vai hauss kirutõdu süämetävvega.

  Tuu om õigus, et pall’u rahvast om Eestist vällä lännü, enämbüisi noorõmba. Kõgõpäält lätt perekunnast üts kavvõdõ tüüle lühküs aos, et medägi suurt osta saanu vai võla är massa vai… Saa häste palka, timäga oldas rahul, mis on inemise jaos pea niisama tähtsä ku palk, ja ei taha enämb tagasi tulla. Sis lätt joba terve pere. Hää om, ku mõnõ aasta peräst tagasi tultas, a alasi nii ei lähä.

  Armõdu ammu kõnõldas, et palga omma väikese ja inemise ei saa tuu raha iist kavvõmbade tüüle kävvü. Nuilõ latsilõ, kelle vanõmba vähä tiinvä, om toetuisi rohkõmb vaia ku nuilõ, kelle vanõmbil rahha pall’u. A ku medägi ei tetä, et asi paranõsi, sis lääväki noorõmba minemä.

  Ku riik tuu raha, mea om hõelalt elävä rahva ja nällätside latsi kokkulugõmisõ ja muu tühä rehkendämise pääle raisanu, olõs nuidõ inemiisi elu parandamisõs kulutanu, olõs noorõmbidõ hulgan kah minejid vähämb.

  A kaege hendä ümbre! Meil om viil peris pall’u säänest rahvast, kiä umast kotust kohegi ei lää, tõistõ riigi viirdegi, ammuki sis riigist vällä!

  Nuu pedävä meelen, et sääl om hää, kon meid ei olõ, ja et ku kuigi enämb ei saa, sis kuigi õks saat. Sõidõtas kambaga autuga peris kavvõdõ tüüle, selle et bussi käävä enämbüisi sandistõ, kasvatõdas karduliid, porkniid vai maaskiid, käüdäs suvõl mõtsa marja.

  Ku nüüt viil tuu Tarandi Kaarli kirätükü pääle mõtõlda… Nuid eestläisi olõs vist peris pall’u, kes indiaanlasõ viisi sis kah umma kodupaika jääse, ku sääl tõtõstõ enämb saa kilumiitre ümbre puuti ega tohtrit ei olõ.
  Esiasi, medä meil viil tiidläisile näüdädä olõs, ku sääne rüüvlitüü luudusõn edesi käü, nigu põra võimalik om.

  Ku Virumaal omma inemise hädän fosforiidi himustajidõga, sis Eesti riigi lõunapiiri veeren om nüüt löütü üles lubjakivi, medä umal aol Venne riikki es taha, et väega vähä kraami ja pall’u tüüd.

  A ei, nüüt om pääle kasunu säänest rahvast, kiä omma nõun kõik rahas vahetama – las kuius suur ja uhkõ suu, las saava hukka ilusa mõtsa!

  Nuid mõtsu võetas meil egäl puul maaha säändse huuga, nigu olõs tegemist hainaga, mea egä aasta vahtsõst kasus. Rahha om vaia, ja pall’u! Ausalt üldä nakkas jo tii pääl palgikuurmid näten halv, mõtlõt, et kost taa jäl võeti.

  Egä aasta koolõs mehiläisi, selle et hoitku tuu iist, ku rapsi ja muud nurmõ pääl kasuvat õigõl aol ja tublistõ ei kihvtitä. Sis ei saa ju küländ rahha!

  Nii et vaivalt meil kavvõst tulnuilõ pia enämb medägi näüdädä om, ennegi ku vast tuud, mis sis saa, ku inemine kõik rahas vahetas.

  Nõlvaku Kaie, Mehkamaalt peri
   
  Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin