Nummõr' 306
Mahlakuu 8. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Uudissõ
   
 • Põlispuid saa pästä
 • Uudissõ
   
 • Kaivanduisi vastadsõ kutsva rahva kokko
 •  
 • Uhtjärve veeren pühäpaiku kaeman
 • Märgotus
   
 • Hõragu Veevi: liha ja kardokas paksus ei tii
 •  
 • Hoiami umma maad rüüvlide iist!
 • Elo
   
 • Laheda muti omma nal’akuul huun
 •  
 • Kaika Laine mälestüses
 •  
 • Kohe kaova hää as’a?
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Kohe kaova hää as’a?
   
  Puuvillatsit sukkõ piät eräle telmä

  Hää as’a, miä omma poodist är kaonu, omma puuvilladsõ suka, and’ teedä üts provva.

  Iks om sukkõ seen määnegi osa sünteetikat, õnnõ puuvillatsit sukkõ olõ-i koskilt saia. Provva murõht’ tutva vanainemise peräst, kelle jalg tuu sünteetigatsäbähüse iks ilmessümäldä är tund.

  Tšebotari Viorika Võro kaubamajast ütel’, et näil omma kõgõ puuvillatsõmba suka sändse, mille seen 75% puuvilla ja 25% polüamiidi. Ka noid tripiga üllen saisvit sukkõ ostva vanõmba inemise peris häste. «A 100% puuvilladsõ suka omma kaubandusõn puudu külh,» tunnist’ tä.

  Eesti uma sukategijä ASi Suva päätehnoluug Vaidla Eve selet’, et suurõmb jago ostjist taha-i puuvillatsit sukkõ – selle näid ei tetäki.

  «100% puuvillatsõst langast suka vinüse väega veidü ja saisva kehväste jala ümbre, ka kulumiskimmüst om veidü,» selet’ tä. «Ku kiäki näid eräle tell, sis saami noid iks kuta ja olõmi tuud tennü kah. Õnnõ nõnaummõlus tulõ iks sünteetilidsest niidist tetä.»

  ASi Suva kodoturu müügijuht Sau Tia ütel’, et ütte suurust sukkõ piät telmä vähämbält kümme paari. Telmistasu om 30 euro ümbre, sukkõ hind viil pääle.

  Ku olõt pahanu, et määnegi hää asi om puutõst är kaonu ja tahat teedä, kas tuud siski viil koskilt saa, kirota info@umaleht.ee vai kõlista tel 5560 8935 (Leimanni Eve).

  Leimanni Eve
   
  Poodisukkõ seen om kõgõ inämb 70–75% puuvilla.
  Leimanni Eve pilt
   
  Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin