Nummõr' 306
Mahlakuu 8. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Uudissõ
   
 • Põlispuid saa pästä
 • Uudissõ
   
 • Kaivanduisi vastadsõ kutsva rahva kokko
 •  
 • Uhtjärve veeren pühäpaiku kaeman
 • Märgotus
   
 • Hõragu Veevi: liha ja kardokas paksus ei tii
 •  
 • Hoiami umma maad rüüvlide iist!
 • Elo
   
 • Laheda muti omma nal’akuul huun
 •  
 • Kaika Laine mälestüses
 •  
 • Kohe kaova hää as’a?
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Zopa Gustavi tettü pildi pääl omma Tulnola August (Algo) ja Lilli 1938. aastal.
  Võromaa muusõumi pilt
   
  Edimäne taarausuliidsi pulm
   
  1934. aasta edimädsel keväjäpühäl (30.03.) lätsi Võromaal Kanepi kihlkunnan ammõtlikult paari kats taarausulist. Näide laulatus peeti taarausu kombidõ perrä.

  Wõru Teataja kirot’ 7.04.1934, et abiello astsõ Tulnola August (Algo) Põlva kihlkunnast Aleksandri vallast Väimäläst. Nuurmiis oll’ õkva keskkooli lõpõtanu. Pruudis oll’ Võro liina kaupmehe Veske Augusti noorõmb sõsar Lilli.

  Laulatus oll’ pruudi koton Erästvere vallan Hurmil. Elotarõ nukka oll’ tettü väiku hiis, mille keskpaigan oll’ pühä Urikivi. Tuu kivi pääl pand’ nuurpaar tulõ palama.

  Laulatusõs oll’ tõotus, õnnistaminõ ja pühitsemine. Peeti mitu kõnõt, laulsõ laulukuur.Sõrmussõ vaihti noorõ esi, ütelden tõnõtõsõlõ truudusõsõnno.

  Et seo oll’ kõgõ edimäne taarausuliidsi pulm Eestin, sis oll’ pulma kokko tulnu pall’o uudishimolikkõ.

  Tulli ka korgõmba taarausulidsõ pääliinast: kapten Tulnola Hengo (Algo veli) ja Marta (Maarda) Lepp-Utuste.

  Abiello astnu nuuri nime kanti edimädsenä taarausuliidsi pühhä raamatuhe.

  1909. aastal Väimälä Tagakülän Tülgo (Tulno) talon sündünü Algo oll’ aastil 1938–1940 Põlvan politseikonstaabli. 1940. aasta sügüse võeti tä kinni ja lasti 1946. aastal maaha.

  Naanõ Lilli kiudutõdi üten aastadsõ tütre Ehaga 1941. aastal Tsiberihe. 1958. aastal tulli nä kodo tagasi ja Lilli sai Sangarin umblõjatüüd.

  Ruusmaa Arthur, Võromaa muusõumi päävarahoitja
   
  Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin