Nummõr' 306
Mahlakuu 8. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Uudissõ
   
 • Põlispuid saa pästä
 • Uudissõ
   
 • Kaivanduisi vastadsõ kutsva rahva kokko
 •  
 • Uhtjärve veeren pühäpaiku kaeman
 • Märgotus
   
 • Hõragu Veevi: liha ja kardokas paksus ei tii
 •  
 • Hoiami umma maad rüüvlide iist!
 • Elo
   
 • Laheda muti omma nal’akuul huun
 •  
 • Kaika Laine mälestüses
 •  
 • Kohe kaova hää as’a?
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   
  Harju Ülle,
  päätoimõndaja
   
    
  Juhtkiri: Julgõ helü või pall’o pästä
   
  Seo keväjä om silmä jäänü, et puid võetas maaha kuigi esieränis pall’o. Riigimõtsast massa-i kõnõldagi: ütskõik kohe poolõ sõidat, lank om langin kinni. Inemise omma murrõn, kohe suvõl siinde-marja minnä. Samal aol kitt RMK, et sai minevä aasta 26% inämb ärikasumit ku aasta varramba...

  A ütspäiv kai, et kodokülän omma kah tiiveere vannust puiõst pall’as tettü. No es olõ inämb tetä midägi, es tiiä ette, et suurõtiiammõtil sääne plaan oll’.

  A Vaabina allee 22 puud saiva paikligu inemise är pästä: teno toolõ, et kipõlt märgodi ja suurõtiiammõdiga kõnõlõma naksi. Ammõt hinnas’ puid vahtsõst ja otsust’, et suurõmba jao näist saa iks viil kasuma jättä.

  Suurõtiiammõtit tulõ tuu iist viil eräle kittä, et edespite nakkas ammõt paiklikõlõ umavalitsuisilõ teedä andma, ku om plaan tiihuuldamisõ peräst tii veerest suuri vanno puid maaha võtta.

  Looda, et umavalitsusõ andva tuust edesi teedä rahvalõ ja ku mõnd puud iks väega tahetas alalõ jättä, sis saa suurõtiiammõtiga jäl kaubalõ.

  Inemiisile soovita julgõ olla ja ku iks midägi hinge vaivas, sis tuust kõva helüga teedä anda. Olku tuu sis puu vai mõts, miä süäme külge kasunu, putmada maa, kohe tahetas perädü dolokivikaivandus tetä, vai määnegi muu asi, midä tahõtas är häötä.

  Sakõst saa hingele kallist asja viil pästä, ku õigõl aol kõvva hellü tetä.
   
  Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin