Nummõr' 306
Mahlakuu 8. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Uudissõ
   
 • Põlispuid saa pästä
 • Uudissõ
   
 • Kaivanduisi vastadsõ kutsva rahva kokko
 •  
 • Uhtjärve veeren pühäpaiku kaeman
 • Märgotus
   
 • Hõragu Veevi: liha ja kardokas paksus ei tii
 •  
 • Hoiami umma maad rüüvlide iist!
 • Elo
   
 • Laheda muti omma nal’akuul huun
 •  
 • Kaika Laine mälestüses
 •  
 • Kohe kaova hää as’a?
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   
  Ruitlasõ Olavi,
  suur kombinaator
   
    
  Vana söövä liiga pall’o!
   
  Loi õkva, et ku minevä aasta oll’ riigieelarvõ 7,7 miljardit eurot, sõs pensionnõ pääle läts’ säält õkvalt 1,47 miljardit.

  Kagos söövä, penskäri! Kõik aig om veidü ja veidü. 1,47 miljardit ja õks ei saa kõtt täüs. Ti võiti Padari põllumajandusministris tetä, a tuu ei muuda olokõrda. 1,47 miljardit, või jummal, esiki vangi ei raiska nii pall’o...

  Üte vangi pääväne söögiraha om 1,3 eurot. Kuun lätt 39 eurot! Päämine, mis vangi man mass, om tuu, et tä vangimajast vällä es päsnü. Tuu pääle lätt külh pia tuhat eurot kuun är. A pensionääre ei piä jo kinni hoitma!

  Ku pensionär kah kokko hoiasi, sõs saasi tä kuun mitu kõrda kinon ja tiatrin kävvü, tandsman... esiki viina jõvvasi võtta...

  Ku ma ministris saanu, paknu ma õkvalt vällä, et pensionni saasi õnnõ vallavaesõ ja ütsigu inemise. Ku inemine viil tüüjõun om, saa tä ummi latsi ja latsõlatsi majanduslikult tukõ. Ku jõud «pensioniikka», saa koton latsõlatsi hoita, näile juttõ kõnõlda, tarrõ kraami, anomit ja rõivit mõskõ. Saa anda umilõ latsilõ kerembät hengämist ja võimalust nii hinnäst, ummi latsi ku ka ummi vanõmbit üllen pitä.

  Mille piät ehitämä kallit latsiaidu, masma latsiaiaoppajilõ palka ja näide haridust kinni? Mõttõlda raisadu miljoni! Ma näe tulõvikku niimuudu, et pensioni kaosõ är, latsõ pidävä ummi vanõmbit üllen, mitu põlvkunda eläs jäl nigu vanastõ üte katussõ all ja om ütstõsõlõ toes.

  Joba tuu pääle tasossi mõtõlda, ku pall’o majjo ja kortinit vabas jääsi, ku inemise ütte kolissi... Ja mis kõkkõ hääd noidõga ette võinu võtta!
   
  Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin