Nummõr' 305
Urbõkuu 25. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 • Pääleht
   
 • Tulõ uma mõtsapido
 • Uudissõ
   
 • Võrokõsõ kott sai korgõ avvohinna
 •  
 • Uma söögimeistri tekk’ tsigahää tordi
 •  
 • Katsas küläpillimiihi päiv Oravil
 •  
 • Sännän tulõ luulõlugõmisõ päiv
 • Märgotus
   
 • Imä viie latsõga Tsiberin
 •  
 • Kiri
 • Elo
   
 • Lustlik näütemängupäiv Puigal
 •  
 • 10 000 puuga uibuaia pidäjä: Eestin tasus ubinit kasvata
 •  
 • Kodu Järvamaal, süämen Võrumaa
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Sännän tulõ luulõlugõmisõ päiv
   
  Võrokeeline latsi ilolugõminõ tulõ Sännä mõisan 24. mahlakuu pääväl (24.04.) kell 12.30. Võistlusõlõ om aigu kirja panda kooni 21.04.

  Adsoni Arturi luulõlugõmisvõistlus om jo 15. kõrda. Sännäle oodõtas latsi tsill’okõisist nikagu gümnasisteni.

  Mõisan tetäs valla ka Unduski Maarja kujondõt Adsoni tsehkendüisi näütüs ja kirämehe luulõkogost «Varjuliste puie all» kõnõlas kirändüstiidläne Kepi Õnne.

  Egä lats vai latsirühm saa lukõ üte Adsoni vai mõnõ tõsõ võrokeelidse luulõtusõ.

  Teedüs tel 782 8753, 5691 6281 vai allas.tiia@gmail.com.
   
  Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin