Nummõr' 305
Urbõkuu 25. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 • Pääleht
   
 • Tulõ uma mõtsapido
 • Uudissõ
   
 • Võrokõsõ kott sai korgõ avvohinna
 •  
 • Uma söögimeistri tekk’ tsigahää tordi
 •  
 • Katsas küläpillimiihi päiv Oravil
 •  
 • Sännän tulõ luulõlugõmisõ päiv
 • Märgotus
   
 • Imä viie latsõga Tsiberin
 •  
 • Kiri
 • Elo
   
 • Lustlik näütemängupäiv Puigal
 •  
 • 10 000 puuga uibuaia pidäjä: Eestin tasus ubinit kasvata
 •  
 • Kodu Järvamaal, süämen Võrumaa
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Katsas küläpillimiihi päiv Oravil
   
  15. urbõkuul peeti Oravil katsandat küläpillimiihi päivä.

  Kokko tull’ umbõs 70 pillimiist. Kõgõ kavvõmbast tulõja olli Saarõmaalt ja Kihnust. Inämbüs olli lõõdsamehe, a oll’ ka kandlõansambli.

  «Seokõrd oll’ üts esinejä väega umanäolinõ pillimiis Saarõmaalt – Annusõ Ain,» kitt’ pido kõrraldaja Pähnä Külli. «Tä om väsümäldä, mäng kõgõst hengest ni saarlasõ umaperä viil mano arvada.»

  Kolm kimmäst pillimiist omma egä kõrd küläpillimiihi pääväl mängmäh olnu: Tartese Heino, Lindmetsa Harri ja Ruusamäe Elmar. Kõgõ vanõmba osalisõ olliki Ruusamäe Elmar (80)Võromaalt ja Koppeli Endel (78) Tartomaalt. Kõgõ noorõmb esinejä oll’ Orava uma valla latskõnõ Luigõ Lisbet (13).

  Kodominekiga es olõ kellelgi kipõt, pilli helisi varahadsõ hummoguni. «Suur teno kõigilõ pillimiihile ilosa kontsõrdi iist. Aituma pido tugõjilõ!» tennäs’ Pähnä Külli.

  Tulõva aasta küläpillimiihi päävä kotsilõ märgot’ Pähnä Külli, et tulõ iks tetä.

  Kimmähe tulõ Oravil suvinõ pillimiihi pido. Suvõl väläh om pido hoobis tõõsõ hõnguga ku kultuurimajah, koh jääs ruumi veitüs.

  Seo suvi om pillimiihil pall’o ettevõtmiisi: Saarõmaal küläpillimiihi kokkotulõk, Villändimaal lõõdsapäävä, Tal’nah pillipido, Harmoonika Põlvah ja Kikka Karla 100. sünnüaastapäävä tähistämine Valgjärvel.

  Säinasti Ene
   
  Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin