Nummõr' 305
Urbõkuu 25. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 • Pääleht
   
 • Tulõ uma mõtsapido
 • Uudissõ
   
 • Võrokõsõ kott sai korgõ avvohinna
 •  
 • Uma söögimeistri tekk’ tsigahää tordi
 •  
 • Katsas küläpillimiihi päiv Oravil
 •  
 • Sännän tulõ luulõlugõmisõ päiv
 • Märgotus
   
 • Imä viie latsõga Tsiberin
 •  
 • Kiri
 • Elo
   
 • Lustlik näütemängupäiv Puigal
 •  
 • 10 000 puuga uibuaia pidäjä: Eestin tasus ubinit kasvata
 •  
 • Kodu Järvamaal, süämen Võrumaa
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Võrokõsõ kott sai korgõ avvohinna
   
  Leimanni Eve

  Võrolt peri nahakunstitudõng Ansmanni Anni (23) võitsõ üleilmalidsõl kotikujonduskonkursil hää avvohinna.

  Konkurss om õgal aastal võrgun www.designaccess-fa.com kolmõn katõgoorian. Õganüten võistlõsõ eräle tudõngi ja jo kunstnik-kujondaja.

  Seokõrd trehväs’ Ansmanni Anni kujondõt kott nimega Popping Polygon olõma kõgõ parõmb Nightlife Super Fashioni (üüelo supõrmoodu) katõgooria tudõngidõ grupin.

  Anni tettü kott om uhkõ tuu poolõst, et tedä and mitund muudu kokko panda ja kanda.

  «Mul olõ-i viil peräle joudnugi, miä periselt juhtunu om,» naard’ Anni esi. «Muidoki om viil edespitegi õnnõ vaia, et rohkõmb silmä jäiä. Ma taha saia kuulsas nahadisaineris!»

  Avvohinna andas üle urbõkuu 31. pääväl Hong Kongin, kohe Anni kah lätt.

  Hindamiskogo hindas õga katõgooria võitjidõ koti viil kõrd üle ja ütles, kiä üldvõitjas kuulutõdas.

  Jo parhilla om Annilõ avvohinnas lubatu 500 USA dollarit ja aastanõ manopäsemine lehele www.arstrends.com, kohe muido õnnõ kalli raha iist ligi saa. Sääl omma nätä moodukujondajidõ vahtsõ tüü ja saa teedä värskist moodu-tsihtest.

  Üldvõitja saa viil eräpreemiä 1000 dollarit ja päses nahaasju tegemise oppusõlõ moodupääliina Milanolõ Itaalian.

  Kotikonkursi avvohindu jagamisõ pidol om noorõl kujondajal hää võimalus kokko trehvädä tegijidega üle ilma, kiä tulõva ummi kollektsioonõ jaos vahtsit mõttit otsma.

  Võro Kreutzwaldi gümnaasiumi lõpõtanu Anni opp Tarto korgõmba kunstikooli nahadisaini osakunna 3. kursusõl. Koolitüün om tä tennü mitmit kottõ ja muid nahaasju. Paar aastat tagasi käve timä kursus ummi kottõ ja ehtit näütämän Võro moodupääväl, kost kah avvohinnaga är minti.
   
  Ansmanni Anni võidukotti saa säädi tsõõrikumbas ja väikumbas, kõhnõmbas ja pikembäs, kanda sanguga vai õnnõ olaketiga.
  Leimanni Eve pilt
   
  Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin