Nummõr' 305
Urbõkuu 25. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 • Pääleht
   
 • Tulõ uma mõtsapido
 • Uudissõ
   
 • Võrokõsõ kott sai korgõ avvohinna
 •  
 • Uma söögimeistri tekk’ tsigahää tordi
 •  
 • Katsas küläpillimiihi päiv Oravil
 •  
 • Sännän tulõ luulõlugõmisõ päiv
 • Märgotus
   
 • Imä viie latsõga Tsiberin
 •  
 • Kiri
 • Elo
   
 • Lustlik näütemängupäiv Puigal
 •  
 • 10 000 puuga uibuaia pidäjä: Eestin tasus ubinit kasvata
 •  
 • Kodu Järvamaal, süämen Võrumaa
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Tiirmaa Krista.
  Pilt eräkogost
   
  10 000 puuga uibuaia pidäjä: Eestin tasus ubinit kasvata
   
  Minevä aasta oll’ terven Eestin ubinauputus, a uma ubina lätsi iks liinan häste kaubas. 10 000 uibuga Koolitalo Vanal Tartomaal Aagren (Aakre) möi pia kõik ubina maaha ja pernaanõ Tiirmaa Krista (34) plaan viil mitu hektärri uibit mano istuta.

  «Et terven Lõuna-Eestin oll’ hää ubinasaak, sis oll’ seokõrd keerolidsõmb ubinit müvvä,» ütles Krista. Kõgõ parõmbahe läts’ kaubas pernaasõ hindä nimeline sort «Krista». Suurõmb jago ubinist läts’ pääliina puutõhe ja keskmäne kilohind oll’ euro ümbre. Kätte sai Krista tuust tsipakõsõ inämb ku poolõ.

  «Kõgõ nõvvõtumb Eesti ubinasort om «Liivi kuldrenett», tuu saa varramba valmis ja müvväs varramba är kah. Mi sordi saava ildamba valmis,» seletäs Krista. «Ku inemine sorti ei tunnõ, sis tä ots silmiga ilosit suuri verevit ubinit.»

  Krista tege ubinamahla kah, a ütles, et tuud om keerolidsõmb müvvä ku ubinit: tegijit om pall’o. Liitri hind jääs kolmõ-nelä euro vaihõlõ.

  Mahla tege tä Polli tuutõarõndusõ keskusõn. Sääl pressitäs, kuumutõdas, pandas pudõlihe ja silt pääle. Mahla müvväs talopuutõn. «Puhast ubinamahla mi ei tii, teemi ubina-sit’kamar’a- ja ubina-ebaküdooniamahla,» seletäs Krista.

  Koolõlõ olõ-i Krista ubinit paknu: kooli ostva veidü kõrraga ja taha-i noidõ iist massa inämb ku Poola ubinidõ iist ehk nii 50 senti kilost.

  Peremiis om hää puuvilätundja

  Šveitsi ubinasordi perrä nime saanu firmah Maigold Grupp mässäs päält Krista ka perremiis Univeri Neeme (37), kiä om Polli aiandusuuringidõ keskusõ puuviländüse uurja.

  Päält uibidõ om taloh paarsada makõvisla- ja ploomipuud.

  «Päält kümne aasta tagasi pandsõmi mulda sada uibut ja no olõmi egä aasta mano pandnu,» kõnõlõs Krista, kelle uibuaid om parhilla säitsme hektäri maa pääl. Plaanin om viil viis hektärri maad uibit täüs istuta.

  «Upin piät olõma ilosa vällänägemise ja hää maiguga,» seletäs Krista tuud, mille perrä tä om ubinasordi umma aida valinu. Tõnõ tähtsä asi sortõ valimisõ man om talvõkimmüs. «Eestimaalõ passisõ Baltimaiõh, Vinnemaal, Soomõh ja Valgõvinneh arõtõdu sordi,» tiid Krista.

  Süküssortõst kasusõ täl päämidselt Eesti sordi «Tiina» ja «Krista» ja Leedu «Auksis», talvõsortõst Valgõvinne uma «Antei» ja «Alesja». Tsipakõsõ om ka «Talvõnaudingut», «Karksi renetti», «Tellissaarõt».

  Viil üts tarkus nii suurõ uibuaia man om tuu, et puu omma hoitu madala: nii saa ubinit kor’ada ilma redelilda. Krista rehkendüse perrä jõud nii üts inemine kor’ada 600–800 killo ubinit päävän. Timä aian korjasõgi õnnõ uma pere (miis ja kats poiga) ja sugulasõ.

  Päält korjamist lätsi ubina kipõstõ hää õhuvaeldusõga hoitmisruumi 2–4 kraadi mano (hoitus om mitmõ ubinakasvatajaga kamba pääle).

  Krista jutu perrä püsüse ubina nii kõgõ parõmbidõ. «Muidoki piät olõma sordi, miä häste saisva ja ubinit tohe-i panda kardokidõga kokko – tulõ mullamaik mano,» oppas tä.

  Jänes – ubinakasvataja hirm

  Ku kiäki taht suurt uibuaida tetä, sis piät Krista jutu perrä kaema ka tuud, et ümbre aia saasi kõrralik võrk.

  «Mi ostsõmi pall’o suurõ silmäga võrgu ja ku ütsaasta tull’ miitresüvvüne lumi, tulli jänesse üle võrgu ja läbi kah,» kaibas tä. «Jänes sei är 4000 puud ja sis oll’ külh ikulugu. Keväjä lõiksi jüredü puu tagasi ja õnnõs lätsivä vahtsõst kasuma. Sügüse vahetimi võrgu vällä.»

  Linderi Kaja
   
  Ubina «Krista».
  Pilt eräkogost
   
  Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin