Nummõr' 305
Urbõkuu 25. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 • Pääleht
   
 • Tulõ uma mõtsapido
 • Uudissõ
   
 • Võrokõsõ kott sai korgõ avvohinna
 •  
 • Uma söögimeistri tekk’ tsigahää tordi
 •  
 • Katsas küläpillimiihi päiv Oravil
 •  
 • Sännän tulõ luulõlugõmisõ päiv
 • Märgotus
   
 • Imä viie latsõga Tsiberin
 •  
 • Kiri
 • Elo
   
 • Lustlik näütemängupäiv Puigal
 •  
 • 10 000 puuga uibuaia pidäjä: Eestin tasus ubinit kasvata
 •  
 • Kodu Järvamaal, süämen Võrumaa
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Kääpä kooli «Kohus tulõ»: kohtu all om kägo, kiä tsibihäniläse pessä munõsi ja kelle poig kasuvanõmba läbi pesse.
  Harju Ülle pilt
   
  Lustlik näütemängupäiv Puigal
   
  Harju Ülle

  Nätäl tagasi peetüle Puiga võrokiilside näütemängõ pääväle tahtsõ tulla nii hulga latsiaialatsi, et timahava tetti näide jaos eräle võistlus Puiga latsiaian.

  Puiga näütemängupääväle tull’ kuus latsiaiarühmä: Põlva Mesimummi, Sõmmõrpalo, Kuldri ja Puiga latsiaiast, kats Võro Sõlekese latsiaiast. Egä tükk oll’ hindamiskogo meelest ummamuudu vahva.

  Koolilatsi näütemängõ oll’ timahava 12 tükkü. Püüne pääl astsõ üles Vahtsõliina gümnaasiumi, Pikäkannu, Kääpä, Tilsi, Vilustõ, Osola, Mõnistõ ja Puiga kooli latsõ.

  Kõgõ laapsamba ülesastmisõ ja kõgõ parõmba võro keele mõistmisõ iist sai kittä Pikäkannu kooli näütetrupp tükü «Ull’ Jaak» iist. Inglüse muinasjutu oll’ pandnu võro kiilde latsi juhendaja Kronbergi Kadi, mänge 1.–6. klassi latsõ.

  Hää mängmise iist saivakittä Krevaldi Jos-Kristian Osola kooli tüküst «Sibula ja šokolaat» (Kivirähä Andrussõ jutu perrä säädnü Mürgü Merlin), Vaarendi Kristjan Kääpä kooli tüküst «Esä» (Lattikõ Jaani jutu perrä säädnü Kähri Jana), Ossipova Liisbeth Kääpä kooli tüküst «Kohus tulõ» (Rannapi Jaani perrä säädnü Kähri Jana) ja Vendelini Avelin Puiga kooli tüküst «Koolitsura murrõkõnõ» (Kadaka Helju teksti võro kiilde pandnu Ruuli Helve, püüne pääle säädnü Ossi Silja).

  Eräpreemiä saiva Vahtsõliina gümnaasiumi edimädse klassi latsõ, kohtumiist mängnü Vana Laur Kääpä koolist ja geograafiaoppajas olnu Langusõ Tarvi Mõnistõ koolist.

  Koolilatsi võrokiilse näütemängu kõnõli kõgõ inämb koolielo rõõmõst, murrist ja viguriist, a oll’ ka tükke tsirgõst ja eläjist, nal’aluukõisi. Näütemängus oll’ tettü ka laul «Tiganiku puut».

  Puigal peeti võrokiilside näütemängõ päivä joba 14. kõrda.
   
   
   
   
  Kuldri latsiaia näütemäng «Pääväle küllä».
  Harju Ülle pilt
   Osola kooli tükün «Sibula ja šokolaat» mängnü Krevaldi Jos-Kristian (hääd kätt) sai hää mängmise iist preemiä.
  Harju Ülle pilt
   Vendelini Avelin Puiga koolist sai häste vällä tulnu Pipi rolli iist preemiä.
  Harju Ülle pilt
   
        
   
   
   
  Ull’ Jaak (Leonovi Kristjan) vidä kassi (Tamra Mia) Pikäkannu kooli tükün.
  Harju Ülle pilt
   Sõlekese latsiaia «Põdrasamblatii»: põdraesä (Janno Karl-Markus) and põdraimäle (Antoni Heleene) apteegist ostõtu põdrasamblõ haigõ pojakõsõ jaos tsäi kiitmises.
  Harju Ülle pilt
   Ossipova Liisbeth.
  Harju Ülle pilt
   
        
       
  Kääpä «Esä»: esä rolli iist sai preemiä Vaarendi Kristjan (kural).
  Harju Ülle pilt
       
   
  Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin