Nummõr' 305
Urbõkuu 25. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 • Pääleht
   
 • Tulõ uma mõtsapido
 • Uudissõ
   
 • Võrokõsõ kott sai korgõ avvohinna
 •  
 • Uma söögimeistri tekk’ tsigahää tordi
 •  
 • Katsas küläpillimiihi päiv Oravil
 •  
 • Sännän tulõ luulõlugõmisõ päiv
 • Märgotus
   
 • Imä viie latsõga Tsiberin
 •  
 • Kiri
 • Elo
   
 • Lustlik näütemängupäiv Puigal
 •  
 • 10 000 puuga uibuaia pidäjä: Eestin tasus ubinit kasvata
 •  
 • Kodu Järvamaal, süämen Võrumaa
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Kiri
   
  Tutva hirm

  Ku kuulõ, mis põra Krimmin tetäs, sis tulõ pääle latsõpõlvõst tutva hirm. Ildaaigu kõnõldi telekan Kraavi kerigu priistre Kraavi Johannesõ tapmisõst 7.07.1941. Sis halgahtu selgele miilde lugu, mis juhtu päiv pääle tuud. Tuu oll’ päiv inne, ku sakslasõ sisse tulli. Vinläse tulli uusmaasaaja kaibamisõ pääle Säre küllä Hangu tallu otsma mu täti, tädimiist ja tädipoiga.

  Ma olli sis 11aastanõ, elli Antslan, tädi puul olli kar’an. Tädi ja tädimiis olli kotust är. Tädipoig sai aknõst vällä karada, ollimi katõ täditütrega kolmõkõistõ. A lavva pääl oll’ neli kohvikruusi ja meid pinniti väega, kon neläs om.

  Meid panti vasta majasaina ja ähvärdedi maaha laskõ. Täditütär sattõ hirmuga kokko, sis lasti püssä alla ja jäimi maaha laskmalda. A kõik, mis midägi väärt oll’, võeti üten, rööviti.

  Ku Vinne politruki tagasi Antsla poolõ sõidi, sis mäe pääl korssi Antslast peri Abilisõ latsõ maaskit. Noid lasti, a õnnõs es saia ütelegi pihta.

  Ku Eesti vabas sai, sis kats Abilisõ poissi kõnõli telemiis Järliku Reinulõ: tuuperäst, et autotäüs politrukkõ ja miilitsit näid tuukõrd mäe pääl lasi, latsiga sõta pidasiva, teivä nä uma vabahusvõitlusõ organisatsiooni. Istsõ kinni kah tuu iist.

  Usu, et olõmi NATOn ja Euruupa Liidun, vast iks ei tulõ vinläse inämb sisse. Kurb om tuu, et hariligu vinläse ei saa arvu, mis põra sünnüs. Vinne propaganda om iks võimsa...

  Ku olli Tal’nan haigõmajan, sis oll’ vinläisi palatin. Üts ütel’, et ameeriklasõ tulõva meile kimmäle kallalõ. Sis ma kõnõli tälle pikält Eesti aoluust, nigu seo om. Ku tuu naanõ haigõmajast vällä naas minemä, sis tä tull’ ja kallist’ minno.

  Priki (Mangi) Laine Põlvast
   
  Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin