Nummõr' 305
Urbõkuu 25. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 • Pääleht
   
 • Tulõ uma mõtsapido
 • Uudissõ
   
 • Võrokõsõ kott sai korgõ avvohinna
 •  
 • Uma söögimeistri tekk’ tsigahää tordi
 •  
 • Katsas küläpillimiihi päiv Oravil
 •  
 • Sännän tulõ luulõlugõmisõ päiv
 • Märgotus
   
 • Imä viie latsõga Tsiberin
 •  
 • Kiri
 • Elo
   
 • Lustlik näütemängupäiv Puigal
 •  
 • 10 000 puuga uibuaia pidäjä: Eestin tasus ubinit kasvata
 •  
 • Kodu Järvamaal, süämen Võrumaa
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Noorõ Burkova mõtsapunkti saekaadrin 1950. aastidõ edeotsan. Häält puult edimäne om Gailiti Elvi.
  Võromaa muusõumi pilt
   
  Kiudutamisõst pilte es tetä
   
  Täämbä 65 aastat tagasi oll’ hirmsa päiv inämb ku 20 000 Eestimaa inemisele, kedä uutsõ iin pikk tii Tsiberihe.

  1949. aasta 25. urbõkuu kiudutamisõst om vällä tulnu raamatit ja kõnõldu mälehtüisi, a pilte piaaigu olõ-i.

  Võromaalt Kasaritsa vallast peri Gailiti Elvi tsehkendüse omma vähädse pildi kiudutamisõst Võromaal.

  Kirämehe Gailiti Augusti veletütär Elvi kiudutõdi Tsiberihe Võro keskkooli lõpuklassist. Tsiberi-tii pääl tsehkend’ tä uma kunstnigukäega pildikeisi. Tsiberin saigi näiost kunstnik: 1955. aastal sai tä opma Irkutski kunstikuuli.

  Ku Elvi katõ aasta peräst kodo tull’, opsõ tä Tarto kunstikoolin ja Eesti riiklikun kunstiinstituudin maaljas. Timäst sai kunstioppaja.

  Elvi kiudutamisõ-tsehkendüisi näkk’ kiudutamisõ uurja Sissasi Hans joba Tsiberin, ku käve Burkova küläkesen eestläisil külän. Elvi veli Evald oll’ timä klassiveli.

  23 tsehkendüst ilmu Sissasi Hansu raamatun «Meenutused». Kah’os kunstnik esi tuud inämb es näe: tä kuuli inne raamadu trüküst vällätulõmist, 1990. aastaga edimädsel pääväl.

  Ruusmaa Arthur, Võromaa muusõumi päävarahoitja
   
  Üts Gailiti Elvi tsehkendüisist kiudutamisõ kotsilõ.
  Võromaa muusõumi pilt
   
  Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin