Nummõr' 304
Urbõkuu 11. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 • Pääleht
   
 • Tii palktarõ esi kõrda!
 • Uudissõ
   
 • Võrokiilse tegemise saiva tukõ
 •  
 • 14. näütemängupäiv Puigal
 •  
 • Parõmba võro keele tundja teedä
 •  
 • Memento sai mano 95 kiudutõdut
 •  
 • Vabariigi aastapäiv vahtrõmahlaga
 • Märgotus
   
 • Pelisaarõ Georg: Põlvah olku hää tasõmõga ja ummamuudu kuul!
 • Elo
   
 • Susi om kõva vastalinõ
 •  
 • Viitark Saava Astrid soovitas: joogõ kraanivett!
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Pilt eräkogost
   
  Vabariigi aastapäiv vahtrõmahlaga
   
  Seo aasta uma riigi sünnüpäävä aigu sai ma maal tuvva joba lavva pääle lumõlilli ja kannitävve vahtrõmahla.

  Päivä tikatust vahtrõst oll’ õdagus puul pangi mahla käen. Tõsõ hommugu oll’ külh iäpurik tila otsan, a päivä nakas’ mahl jälleki juuskma. Ja huulmalda lühküst talvõst om mahl ka väega makõ. Säänest asja ei olõ mu elon viil ollu, et vabariigi sünnüpäävä hommugu vaherd tikka. 2013. aastal oll’ riigi sünnüpäävä aigu üüse 18 kraati külmä, a päivä oll’ joba kah neli kraati lämmind.

  Silla Silver Tagakolgast Tsiamäelt

  Toimõndusõlt: Jüvä Linda Navi küläst Põrmu talost kõnõl’, et timä koton om vaherd kõgõ varramba tikatu joba 10. veebruaril. No tikati vaher 19.02. ja Põrmu talo vahtrõmahl om timahava kah esierälidsõlt makõ.
   
  Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm