Nummõr' 304
Urbõkuu 11. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 • Pääleht
   
 • Tii palktarõ esi kõrda!
 • Uudissõ
   
 • Võrokiilse tegemise saiva tukõ
 •  
 • 14. näütemängupäiv Puigal
 •  
 • Parõmba võro keele tundja teedä
 •  
 • Memento sai mano 95 kiudutõdut
 •  
 • Vabariigi aastapäiv vahtrõmahlaga
 • Märgotus
   
 • Pelisaarõ Georg: Põlvah olku hää tasõmõga ja ummamuudu kuul!
 • Elo
   
 • Susi om kõva vastalinõ
 •  
 • Viitark Saava Astrid soovitas: joogõ kraanivett!
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Võrokiilse tegemise saiva tukõ
   
  Rahvakultuuri keskusõ Vana Võromaa kultuuriprogrammist jaeti võrokõisi tegemiisi jaos kokko päält 125 000 euro.

  Toetõdas Uma Lehe välläandmist, suidsusannaperändi uurmist ja tutvastegemist, võro keele oppamist latsiaidun ja Tarto ülikoolin.

  Viil anti rahha Võro folkloorifestivaali, Moisekatsi Elohelü, lõõdsapäivi ja mitmõ perimüsmuusiga kontsõrdi kõrraldamisõs, lõõdsamuusiga plaatõ ja latsilauluplaadi kokkosäädmises.

  Toetusraha iist antas vällä latsiraamatit, Võromaa söögiraamat, eesti-võro sõnaraamat ja võrokõisi ütelüisi raamat.

  Täpsembät teedüst saa www.rahvakultuur.ee päält.
   
  Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm