Nummõr' 304
Urbõkuu 11. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 • Pääleht
   
 • Tii palktarõ esi kõrda!
 • Uudissõ
   
 • Võrokiilse tegemise saiva tukõ
 •  
 • 14. näütemängupäiv Puigal
 •  
 • Parõmba võro keele tundja teedä
 •  
 • Memento sai mano 95 kiudutõdut
 •  
 • Vabariigi aastapäiv vahtrõmahlaga
 • Märgotus
   
 • Pelisaarõ Georg: Põlvah olku hää tasõmõga ja ummamuudu kuul!
 • Elo
   
 • Susi om kõva vastalinõ
 •  
 • Viitark Saava Astrid soovitas: joogõ kraanivett!
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Kuldmedälit väärt soe pääluu.
  Harju Ülle pilt
   
  Antsla kandin lastu soe pääluu uut trofeenäütüselt kuldmedälit
   
  Susi om kõva vastalinõ
   
  Harju Ülle

  «Mõni aasta tagasi mi soejahti es piäki, no anti maakunna pääle viis soelaskmisõ lupa ja tuud om veidü,» hinnas’ Võromaa jahimiihi seldsi Antsla jahtkunna päämiis Laanejõe Arvi.

  Antsla kandin lasti aasta lõpun rekordsusi: tsiajahi aigu tull’ vana esäsusi vällä ja Litsmõtsa külä miis Hommik Tuudu (Tuudo Hommik) lassõ tä maaha. «Oll’ õnnõ musta maaga,» ütel’ Tuudu esi, elon kuus sutt lasknu jahimiis.

  No oll’ väkev susi: nahk om pia kats miitret pikk ja ku Tuudu kolba pikkusõ-lakjusõ kokko lei, sai 43,5 cm. «Joba 41 cm tähendäs näütüsel kuldmedälit. Mehe irvidi, et no piät medäli kats sentimiitret suurõmba tegemä,» muheli jahimiis esi. Eesti jahimiihi selts kõrraldas trofeenäütüst üle aasta, järgmäne tulõ aasta peräst.

  Rekordsoel om õnnõs nahk illos. «Soe ja ilvesse omma sakõst kärnän, rebäse ja kähripini käest saava ilvesse ja soe kah tõvõ külge,» selet’ Laanejõe Arvi. «Tsia ei lää kärnä, a pini läävä – meil omma jahipini kats kõrda kärnän olnu.»

  Sussõ jäi Antsla kanti perrä viil hulga. «Keretü pääl olli katõ-kolmõ soe jäle, ijä pääl käünüvä. Arvami, et omma kats imäst ja üts esä – järgmäne aasta om soeaastat uuta!» muias’ Arvi. «Mi miihil omma tsiasöödä pääl kaamõra: inne jõulu päivä poolõ katõ aigu olli soe kaamõran! Minevä keväjä murri soe ütessä lammast är, selle anti nuu lua kah.»

  Räpinä kandin vähämbält kats soekarja

  Põlva maakunna jahimiihile anti katõssa soelaskmisõ lupa.

  Räpinä kihlkunnan lasti maaha kolm sutt: kats Lämmäjärve veeren ja kolmas Veriora kandin.

  Üts soelaskja oll’ Räpinä miis Märksi Kalle. «10. jõulukuu hummogu löüdsemi soejäle ja naksimi piirdmä,» selet’ miis luu är. «Viis sutt olli piirdmise tsõõri sisse lännü, üts sai vällä. Tarto, Rasina ja Ruusa mehe tulli kah appi ja õdagu sai üte sis kätte.»

  Et samal pääväl lasti ka Verioral susi, sis omma jahimehe kimmä, et sääl kandin liigus kats soekarja.

  «Seo aasta tunnuski, et sussõ om pall’o,» hinnas’ Räpinä jahtkunna päämiis Zirgu Aimer. «Sügüse näimi inne põdrajahti poldridõ man, kuis üle tii läts’ kats suurt ja viis kutsikat,» ütel’ Märksi Kalle mano. «Tunnus, et nä sääl järve veereh kükütäseki, sääl omma suurõ mõtsa, tsiko ja kitsi täüs.»

  Suurt kurja olõ-i soe Räpinä kandin tennü, lambit olõ-i murdnu, a paar pinni om külh är kaonu.

  Et sussõ om pall’o, tuuga om peri ka Viitinä jahtkunna päämiis Kimmeli Peep. «Ku mõtsa läät, trehvät iks jälge ja sitajunnõ kah, tsiakarva seen,» selet’ tä. «Meil om viiene pesäkund, tõnõ katõ-kolmõnõ liigus kah. Lätin Kornetin oll’ nättü säitsmepäälist kah, a eks naa soe meil lätläisiga ütidse omma.» Sännän oll’ susi sügüse lambit murdnu ja ütel Viitinä mehel läts’ pini kaoma.

  Soejaht om peenükene kunst

  Laanejõe Arvit pidävä uma kandi jahimehe kõgõ parõmbas soejäle-ajajas.

  «Tuu om jah sääne peenükene kunst: ku vana jälg om ja kas iks soejälg om,» selet’ Arvi. «Kodupini lastas jo vallalõ õdagu ja nä tegevä kõik mõtsaveere jälgi täüs. Väega rassõ om arru saia, kas om soe- vai pinijälg. Kaet iks üllenpidämise perrä: susi kõnd niimuudu häste juundõ. Jälg om hulga piklikumb kah. A mehe omma küländ essünü: kutsut kokku, et soejaht, a kost – jäle läävä maja manu ja kett om kaala pantu!»

  Arvi kõnõl’, et ku põdrajahil om Antsla jahtkunna 47st liikmõst 45 kohal, sis tsiajahti tulõ õnnõ 20 ja soejahti vaivalt kümme miist.

  «Susi om väega kavval elläi,» selet’ Arvi. «Susi tund häste lõhna, tä om iks kõva vastalinõ. Mehe tegevä pall’u viku, ku jahin omma. Tuul tulõ mehe päält, lätt õkva mõtsa – no susi ei tulõ ju vällä! Kül mehe mütvä autoussi, kõnõldas telefonnõga, sis söövä kommi, krõbistasõ paprit. Ku soejaht om, om õkva hädä, määnest miist kohe mõtsa vaihõlõ panda.»

  Arvi esi om 44 aastat jahti pidämän käünü: esä oll’ mõtsavaht ja poiskõnõ oll’ vast kuvvõnõ, ku võeti jahti üten jänest ette ajama.

  Soejahi aig oll’ Eestin 1.11.–28.02. Laskmisõ lupõ oll’ 114, a lasti 78 sutt, näist 7 Põlva, 3 Võro ja 3 Valga maakunnan.

  Keskkunnaammõdi Põlva-Valga-Võro piirkunna jahindusõ as’atundja Tanniku Margo hinnas’, et Põlva ja Valga maakunnan om sussõ tsipa inämb ku inne, Võro maakunnan sama pall’o.

  Keskkunnaammõdi teedä omma soe perämädse 12 kuu joosul lambit murdnu Põlva maakunnan kümme, Valga maakunnan ütesä ja Võro maakunnan 14 kõrda.
   
  Hommik Tuudu lastu soe nahk om kats meetrit pikk.
  Harju Ülle pilt
   
  Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm