Nummõr' 304
Urbõkuu 11. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 • Pääleht
   
 • Tii palktarõ esi kõrda!
 • Uudissõ
   
 • Võrokiilse tegemise saiva tukõ
 •  
 • 14. näütemängupäiv Puigal
 •  
 • Parõmba võro keele tundja teedä
 •  
 • Memento sai mano 95 kiudutõdut
 •  
 • Vabariigi aastapäiv vahtrõmahlaga
 • Märgotus
   
 • Pelisaarõ Georg: Põlvah olku hää tasõmõga ja ummamuudu kuul!
 • Elo
   
 • Susi om kõva vastalinõ
 •  
 • Viitark Saava Astrid soovitas: joogõ kraanivett!
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Ku lina pikkus oll’ viil tähtsä
   
  Kukki timahava jäi vastlasõit tegemäldä, tuu inemiisi väega kurvas es tii. A ku mi kandin viil kõvastõ linna kasvatõdi, sis oll’ külh tähtsä vastlaliuga lina pikkust mõõta.

  Võromaa edimäne rikkus tull’gi linakasvatamisõst: linaraha iist ostõti Võromaal talo perises paarkümmend aastakka varramba ku muial Eestin.

  Kuis Eesti Vabariigi edimädsel aol Räpinä kihlkunnan Vilustõn linna kasvatõdi, tuust om uma mälehtüse kirja pandnu Sibula Jaan-Endel.

  1983. aastal kirot’ sis 69aastanõ miis, et timä kandin oll’ riigli sääne, et 40–50 vakamaaga (17–18 ha) talo kasvat’ linna nii nellä-viie vakamaa pääl. Linna peeti nurmõ kurnajas. Tuud kasvatõdi õnnõ sis, ku hädäste rahha vaia oll’.

  Ku lina hind väega korgõl oll’ (1850–1870, 1920–1930), sis tull’ talo sissetulõkist pia 60% linast.

  Sibula Jaan-Endel kirot’, et linna külbeti sis, ku maa oll’ joba lämmi: «Mi naabri Lombi Piitre määräs õigõ külbmise ao niimuudu: ku tä istsõ pall’a tagaotsaga mulla pääle ja munakott inämb kortsu es tõmba, sis oll’ õkva paras külviaig, a ku tõmmas’ kortsu, sis oll’ maa viil külm.»

  Linaseemet külveti hummogu varra, tasadsõ ja undsõ ilmaga ja aeti kõrraga ägliga mulla ala. Lina oll’ valmis, ku kupra olli pruuni ja linavars õrnkõllanõ-rohekasruugõ. Lina tull’ kipõlt är kakku, nädäliga, muido läts’ kvaliteet kehväs.

  Ruusmaa Arthur,
  Võromaa muusõumi päävarahoitja
   
  Linatalos Navi külän 1930. aastil, ku lina hind oll’ Eestin väega korgõ.
  Võromaa muusõumi pilt
   
  Linakakja 1956. aastagal Lasva kandin Võidulipu kolhoosin, ku keskmäne linasaak oll’ 4,5 tsentnerit hektäri päält ja kolhoos tiinse linast 619 000 ruublit.
  Võromaa muusõumi pilt
   
  Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm