Nummõr' 304
Urbõkuu 11. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 • Pääleht
   
 • Tii palktarõ esi kõrda!
 • Uudissõ
   
 • Võrokiilse tegemise saiva tukõ
 •  
 • 14. näütemängupäiv Puigal
 •  
 • Parõmba võro keele tundja teedä
 •  
 • Memento sai mano 95 kiudutõdut
 •  
 • Vabariigi aastapäiv vahtrõmahlaga
 • Märgotus
   
 • Pelisaarõ Georg: Põlvah olku hää tasõmõga ja ummamuudu kuul!
 • Elo
   
 • Susi om kõva vastalinõ
 •  
 • Viitark Saava Astrid soovitas: joogõ kraanivett!
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   
  Ruitlasõ Olavi,
  haigõ
   
    
  Eloisso ei olõ...
   
  Jäl jätä suidsutegemist maaha... Kümnes päiv lätt, eloisso ei olõ. Taa om mul vast 100.–150. kõrd suidsutegemine maaha jättä.

  Ma ei tiiä, ei õnnistu kuigi ja niimuudu om mul taast nigu väiku aoviidüs saanu. Kümnes päiv, hengämine om hää, verevarustus tege imet... ja õks om tahtminõ pläru ette panda... Olõminõ om tönds ja ei olõ suitsulda mõttõl säänest tsähvähüst...

  Nigu seost veidü olõs, nigu kõik viil pall’o veidü p....n olõssi, sai eelä lõunadsõ unõ päält ishiasõ. Tagaotsanärvi põlõtik. Täämbä hummogu sattõ pangakaart maaha ja sinnä tä jääs... Kohv om otsan, viimädse leevä praatsõ är hummogus ja edesi tulõ vast minek. Jala iin, tagaotsanärv vasta kirstulauda. Mõtli esiki tõvõlõ kõrralidsõ nime vällä. Mis ishias? «Shitler kaputt,» tulõ taa haigusõ kotsilõ üldä. «Shitler kaputt!»

  Puuti ka ei saa minnä. Ma ei saa jo pangakaarti põrmandu päält kätte! Vot om elo! Ja ku ma kaardi kätte saa, mis ma timäga sis tii? Ma ei saa trepist allagi, et kaardiga midägi ette võtta... Parhilla ostas suitsu, raisk... terve ploki ostas!

  Pia 15 aastat olõ last kasvatanu! Olõ täst inemise tennü. Kon tä om, ku mullõ api vajja lätt? Koolin? Opp hobõsõvargas! Ja ku tä kodo tulõ, mis kassu täst om? Tälle jo suitsu ei müvvä? Õnnõ süü, maka ja tuhn ummin raamatin... kuis parõmbas hobõsõvargas saia... Pärdik! Eelä anni tälle viis eurot, et koolipidolõ minnä, timä läts’ tuu raha iist jõvvusaali!

  Tahas kah jõvvusaali... veidükesegi olõs jõudu vajja... Koolipidolõ kah tahas... Egäsugutsit asjo tahas, a ku sul om «Shitler kaputt!», sõs sa võit õnnõ mõtõlda...

  Elo kiusas. Saas trepist alla, saas kuigimuudu massina pääle, sõidas minemä.

  Eelä ruumssi massina pääle. Sõidi liina piten, rooli takan olli õks nigu džigitt, a perän koton autost vällä saamisõs läts’ puul tunni.

  Mõtli joba, et ku suurõ inemise seen om 60% vett, piäs olõma võimalik autost vällä voolada. Liinan mõtli, et sõida ütele sõbrannalõ küllä, a sõs mõtli ümbre. Esiki ku ma timä peräst autost vällä voolasi, mis ma sõs timä man edesi tiissi. Ilma perseldä? Sittagi ei tii!

  Pää om alalõ, ei halta, tüütäs, a jah, mis tuu pää parhillatsõl aol mass? Ei massa. Pall’o õks inämb pääga otsussit vasta võetas – kõik võetas p....ga. Ja millega võetas, sinnä kõik lätt... Vahepääl om vajja mõnda musugust, kes seo vällä ütles... Vot!

  Tuu pangakaardi piäs põrmandu päält kätte saama... Sõs või edesi mõtõlda!
   
  Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm