Nummõr' 303
Radokuu 25. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 • Pääleht
   
 • Maa uut tegijit
 • Uudissõ
   
 • Peterburin naas’ pääle Võromaa aastak
 •  
 • Sännän kõnõldas Jaigist ja Adsonist
 •  
 • Avita tävvendä kiudutõduidõ nimekirja
 • Märgotus
   
 • Allasõ Anti: võrukõisi üleilmnõ kokkusaaminõ võissi tulla Võrul!
 •  
 • Lätläisil ommava pikembä lina
 • Elo
   
 • Kriuhkamehe aastapäiv
 •  
 • Inemine ja massin passi-i egä kõrd kokko
 •  
 • Kohe kaosõ hää as’a?
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
  In memoriam
   
  Avita tävvendä kiudutõduidõ nimekirja
   
  25. 03. saa 65 aastakka 1949. aastaga märdsikiudutamisõst. Tuu päävä meelenpidämises antas mälehtüs-rõnnamärgi kiudutõduilõ ja Tsiberin sündünüile inemiisile.

  Memento ühendüs taht tuu rõnnamängi kinki kõigilõ, kellele tuu mõtõldu om. A näütüses Memento Võromaa ühendüse nimekirän om parhilla õnnõ 94 kiudutõdut, kuigi maakunnan eläs näid kimmähe inämb.

  Tuuperäst pallõs Memento Võromaa ühendüs inemiisi appi, et tävvendä kiudutõduisi ja Tsiberin sündünüisi inemiisi nimekirjä. Kiä saa avita, andku teedä Memento Võromaa ühendüsele silver.sild.002@mail.ee vai tel 510 2242.

  Nimekiri peat kokko saama ildampa 1.03. Märgi andas kätte 14. 06., leinapääväl.

  UL
     
   Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
     
   
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
     
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm 
     
   
   
     
   
   
     
   Uma Internetin