Nummõr' 303
Radokuu 25. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 • Pääleht
   
 • Maa uut tegijit
 • Uudissõ
   
 • Peterburin naas’ pääle Võromaa aastak
 •  
 • Sännän kõnõldas Jaigist ja Adsonist
 •  
 • Avita tävvendä kiudutõduidõ nimekirja
 • Märgotus
   
 • Allasõ Anti: võrukõisi üleilmnõ kokkusaaminõ võissi tulla Võrul!
 •  
 • Lätläisil ommava pikembä lina
 • Elo
   
 • Kriuhkamehe aastapäiv
 •  
 • Inemine ja massin passi-i egä kõrd kokko
 •  
 • Kohe kaosõ hää as’a?
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
  In memoriam
   
  Sännän kõnõldas Jaigist ja Adsonist
   
  7. urbõkuu pääväl (7.03.) kell 15 tulõ Sännä kultuurimõisan kirändüslik jutuajaminõ, kõnõldas tuust kandist peri kirämiihist Adsoni Arturist ja Jaigi Juhanist.

  Sommeri Lauri kõnõlõs teemal «Jaik ravvatsõn piiglin ja avaldamalda juttõn». Juttu tulõ ka tuust, midä ütist om Jaigil ja Ravva Mardi romaani «Turg» (1937) päätegeläsel Muraku Adol.

  Kullõldas Jaigi kuuldõmänge «Kustiandri tüü» ja «Pommiluuja ja Tila».

  Elleri Kalle märgotas, kas eesti keelen kirotanu Jaigi Juhan võisõ mõtõlda võro keeli.

  Rahmani Jan kõnõlõs ütte ja tõist meeleperäst Jaigi tondijuttõst.

  Adsoni Arturi vahtsõst luulõkogomikust «Varjuliste puie all» kõnõlõs Allasõ Tiia.

  Jaigi Juhani sündümisest sai timahava 115 ja Adsoni Arturi sünnüst 125 aastakka.

  UL
     
   Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
     
   
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
     
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm 
     
   
   
     
   
   
     
   Uma Internetin