Nummõr' 303
Radokuu 25. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 • Pääleht
   
 • Maa uut tegijit
 • Uudissõ
   
 • Peterburin naas’ pääle Võromaa aastak
 •  
 • Sännän kõnõldas Jaigist ja Adsonist
 •  
 • Avita tävvendä kiudutõduidõ nimekirja
 • Märgotus
   
 • Allasõ Anti: võrukõisi üleilmnõ kokkusaaminõ võissi tulla Võrul!
 •  
 • Lätläisil ommava pikembä lina
 • Elo
   
 • Kriuhkamehe aastapäiv
 •  
 • Inemine ja massin passi-i egä kõrd kokko
 •  
 • Kohe kaosõ hää as’a?
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
  In memoriam
   
  Peterburin naas’ pääle Võromaa aastak
   
  Nätäl tagasi tetti Peterburin vallalõ Võro maakunna aastak.

  Peterburi Jaani kerikuhe jääs paaris kuus nätä Võromaa savvusannanäütüs, midä om varramba näüdätü mitmõn Eestimaa paigan. Näütüsel saa kaia mi savvusanna maketti ja mitundkümmet sannapilti.

  Võromaa aastaga vallategemise pidol laulsõ ummi laulõ Võromaa miis Kalda Indrek üten uma pojaga. Sai nätä ka mi rahvarõivin ja suursärgin inemiisi. Rõugõ kihlkunna rahvarõivakomplekt kingiti ka Tuulasõ Viktorialõ, kiä om Eesti pääkonsul Peterburin. Timä lubasi timahava egäl tähtsämbäl pidol nuu rõiva sälga panda.

  Võro maakunna aastaga vallategemisel Peterburin kävevä ka maavanõmb ja punt mi kandi kultuuriinemiisi ja ettevõtjit.

  Ettevõtja teivä Võromaad tutvas ku hääd puhkamisõ ja raha investiirmise kotust.

  UL
     
   Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
     
   
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
     
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm 
     
   
   
     
   
   
     
   Uma Internetin