Nummõr' 303
Radokuu 25. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 • Pääleht
   
 • Maa uut tegijit
 • Uudissõ
   
 • Peterburin naas’ pääle Võromaa aastak
 •  
 • Sännän kõnõldas Jaigist ja Adsonist
 •  
 • Avita tävvendä kiudutõduidõ nimekirja
 • Märgotus
   
 • Allasõ Anti: võrukõisi üleilmnõ kokkusaaminõ võissi tulla Võrul!
 •  
 • Lätläisil ommava pikembä lina
 • Elo
   
 • Kriuhkamehe aastapäiv
 •  
 • Inemine ja massin passi-i egä kõrd kokko
 •  
 • Kohe kaosõ hää as’a?
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
  In memoriam
   
  Kohe kaosõ hää as’a?
   
  Mille olõ-i piimäpudõlikorkõ saia?

  «Mul om vanast aost hoitu piimäpudõlit, kohe om hää talvõs mahla vai muud sisse tetä. A tii ei kiäki inämp noidõ jaos korkõ – olõ egält puult otsnu. Õgasugutsidõ purkõ jaos jo tetäs, a piimäpudõlidõ jaos olõ ei.»

  Kaskeli Linda Põlvast

  Vastas Käpä Marju KPG Kaubandusõ OÜst (Magaziini puut):

  «Parhilla sändsit korkõ kaubandusõn tõtõstõ olõ ei. Meil omma müügil vahtsõ piimäpudõli ja veinipudõli üten korkõga. Tuu vana piimäpudõli jaos olõ ei seeniaoni korkõ küsütü ja julgu ei lupa, et sääne asi mi puuti tulõ.»
   
  Vana piimäpudõli sisse om hää mahla tetä, õnnõ korkõ olõ-i piimäpudõlidõ jaos saia.
  Pilt eräkogost
   
  Hää inemise, kas teil om viil küsümüisi tuu kotsilõ, kohe om puutõst kaonu mõni hää asi? Kirotagõ info@umaleht.ee vai kõlistagõ tel 5560 8935 (Leimanni Eve). Uurimi perrä, mille hääd asja inämb saia ei olõ ja kas om luutust tuud viil koskilt löüdä.
     
   Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
     
   
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
     
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm 
     
   
   
     
   
   
     
   Uma Internetin