Nummõr' 302
Radokuu 11. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 • Pääleht
   
 • Maa uut tegijit
 • Uudissõ
   
 • Peterburin naas’ pääle Võromaa aastak
 •  
 • Sännän kõnõldas Jaigist ja Adsonist
 •  
 • Avita tävvendä kiudutõduidõ nimekirja
 • Märgotus
   
 • Allasõ Anti: võrukõisi üleilmnõ kokkusaaminõ võissi tulla Võrul!
 •  
 • Lätläisil ommava pikembä lina
 • Elo
   
 • Kriuhkamehe aastapäiv
 •  
 • Inemine ja massin passi-i egä kõrd kokko
 •  
 • Kohe kaosõ hää as’a?
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
  In memoriam
   
  Zupsmanni Ale.
  Maidla Ove pilt
   
  In memoriam
   
  Zupsmanni Ale (Aleksander)
  (1914-2014)
   
  Mis tuu sis är ei olõ – väiku veskikökäts Iskna ujakõsõ pääl Kütioron. A Aleksandrilõ oll’ tuu terve elo ja tä es tahaki vast rohkõmb.

  Ärinutiga uno Oskar kinke veski velepoig Alelõ 1947. aastal, kallis kingitüs oll’ kriisi aol masnu 600 000 senti.

  1950. aastidõ lõpun vajju turbiinikast är, ku kopratamm katski läts’ ja vesi kurja tekk’. Möldri vidi eelektrijuhtmõ sisse. Viil 21. aastagasaa algusõn pruumõ Ale veskit vii pääle tagasi säädi – et iks odavamb olõssi, ja vali vana mehe visadusõga turbiinikasti.

  Ku pall’o Iskna Mäeveski pääl rahvast om käünü! Kasaritsast ja kavvõmbast, Hartsmäelt ja esiki Olustverest. Ale läts’ üle muro, kangut’ ussõ vallalõ, pand’ härmävõrkõ vaihõl kivi käümä, nii et veski värisi.

  A käüjit jäi aastidõga kõrrast veidembäs. Kas rahvas tulõ viil siiä tagasi – sääne oll’ Aleksandri küsümine.

  Armsa inemine, kõgõ tegutsõja ja lämmä süämega Ale.

  Püttsepä Juhani, veskiline
     
   Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
     
   
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
     
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm 
     
   
   
     
   
   
     
   Uma Internetin