Nummõr' 303
Radokuu 25. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 • Pääleht
   
 • Maa uut tegijit
 • Uudissõ
   
 • Peterburin naas’ pääle Võromaa aastak
 •  
 • Sännän kõnõldas Jaigist ja Adsonist
 •  
 • Avita tävvendä kiudutõduidõ nimekirja
 • Märgotus
   
 • Allasõ Anti: võrukõisi üleilmnõ kokkusaaminõ võissi tulla Võrul!
 •  
 • Lätläisil ommava pikembä lina
 • Elo
   
 • Kriuhkamehe aastapäiv
 •  
 • Inemine ja massin passi-i egä kõrd kokko
 •  
 • Kohe kaosõ hää as’a?
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
  In memoriam
   
   
  Harju Ülle,
  päätoimõndaja
   
    
  Juhtkiri: Elo lätt edesi
   
  No om sõs piirileping Vinnemaaga ala kirotõt ja vabariigi 96. aastapäiv är peetü. Olümpiä om kah läbi saanu ja elo lätt jäl umma harilikku rata pite edesi. Talvõ sälgruuds om är murtu ja edimädse keväjämärgi nõnan. Üts noist om tuu, et «Maalõ elämä!» ettevõtminõ om saanu sisse vahtsõ huu. Keväjä tulõ jo inemiisil ehitämise, kraammisõ ja vahtsõ luumisõ himo.

  No arva, et väega kõvastõ massa-i kah inemiisi takast tsuski ja meelütä maalõ elämä. Inemine piät iks arvo saama, määne tuu maaelo õigõlõ om. Muido om tä aasta peräst jäl liinan tagasi. A tegosit inemiisi tasus külh maalõ kutsu ja näile teedüst anda, midä tan tetä saa. Innekõkkõ om seo mõtlõmiskotus umavalitsusjuhtõlõ.
     
   Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
     
   
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
     
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm 
     
   
   
     
   
   
     
   Uma Internetin