Nummõr' 303
Radokuu 25. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 • Pääleht
   
 • Maa uut tegijit
 • Uudissõ
   
 • Peterburin naas’ pääle Võromaa aastak
 •  
 • Sännän kõnõldas Jaigist ja Adsonist
 •  
 • Avita tävvendä kiudutõduidõ nimekirja
 • Märgotus
   
 • Allasõ Anti: võrukõisi üleilmnõ kokkusaaminõ võissi tulla Võrul!
 •  
 • Lätläisil ommava pikembä lina
 • Elo
   
 • Kriuhkamehe aastapäiv
 •  
 • Inemine ja massin passi-i egä kõrd kokko
 •  
 • Kohe kaosõ hää as’a?
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
  In memoriam
   
   
  Ruitlasõ Olavi,
  leheneegri
   
    
  Ärke uskõ inemiisi – võlssva!
   
  Nüüt omma olümpiämängu är kaetu ja ETV teleülekandidõ pääle lännü 558 000 eurot maaha visatu.

  Suurõ raha iist näimi eestläisi 40.–60. kotussit. Muidogi õigustasõ as’apulga, et sportlaisi Sotši saatminõ oll’ põhjõndõt, selle et näil oll’ vaia olümpiäkogõmust. Tuu om õigõ. A mille ETV sinnä saadõti? Kaljuveere Markol, Kuusõ Lembitul, Tiisleri Tarmol, Sääritsä Anul, Osila Helaril ja Kalkuni Kristjanil om olümpiäkogõmus joba olõman. Avitas. Nüüt tahtnu tõsõ kah. Uma Lehe kolumnistil Ruitlasõl ei olõ olümpiäkogõmust, Pulga Jaanil ei olõ kogõmust!

  ETVst ei tulõ no aasta lõpuni üttegi mõistlikku saadõt. Kõik raha läts’ kogõmusõ pääle ja telekakaeja piät no hindä lõbustamisõs midägi muud vällä mõtlõma.

  Pordi Kristjan, antidopingumiis, om viimäne inemine, kiä või Eesti spordi viil pästä. Ja Šmiguni Kristiina vana piss: ku B-pruuv ka positiivnõ om, sõs omgi sport pästetü. Ku nimä midägi vällä märkvä, või viil põnõvas minnä.

  Viimäne aig om tetä Tal’nahe uriinimuusõum. 100 aastat tagasi olõs pidänü joba tegemä, parhilla olõs kõik selge olnu! Mis dopingut Palusalu, Keres ja Nei Ivo seivä. Mis kraami tarvit’ Talts. Mis läts’ Nuude Matilõ? Kas Lurich oll’ puhas miis? Salumäe Erika? Uudmäe Jaak? Antsoni Ants?

  Inemist ei saa usku, inemine õks võlss... Süü dopingut, et võita ja rahha saia, ja võlss nii, et suu suitsas. A sõs tulõ antidopingumiis, võtt kusõproovi ja... kusi ei võlsi ilmangi. A-pruuv või viil veidükese võlssi, a B-pruuv – mitte ilmangi.

  Tulõvikun lätt seo dopinguasi õnnõ hullõmbas ja ütspäiv om niimuudu, et inemist ei olõki spordi man inämb vaia. Inemist ei saa usku. Võistlusõlõ saadõtas õnnõ timä kusi. Ja kusi võistlõski. Näütüses, mille om vaia vikursuusatamisõ rennisõidu jaos sportlast? Kusi või esi renni piten juuskõ. Lõpun võetas automaatsõlt pruuv. Ku om puhas, sõs lätt renni piten edesi autaso andmisõlõ. Ja perän autassõ andmist viiäs uriinimuusõummi.

  Määnestki 40.–67. kotussõ saanut uriini ei nakka kiäki kodo tagasi tuumagi, säälsaman spordiplatsi pääl lastas maa sisse. Ma teesi 40.–67. kotussõ sportlasõga sammamuudu, a parhillatsõl aol ei lubata sportlast, esiki dopingupatust, spordiplatsi sisse valla.
     
   Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
     
   
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
     
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm 
     
   
   
     
   
   
     
   Uma Internetin