Nummõr' 302
Radokuu 11. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 • Pääleht
   
 • Kaivanduisi-vastanõ võitlus sai huu sisse
 • Uudissõ
   
 • Võrokõisi mängujutu
 •  
 • Umalõ kraamilõ Uma Meki märk!
 •  
 • Moisekatsi Elohelü – 15
 • Märgotus
   
 • Midä vanaimä arvanu?
 •  
 • Üts küsümüs
 •  
 • Kiri
 • Elo
   
 • Ragomada mõtsaga maa
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Moisekatsi Elohelü – 15
   
  Moisekatsi Elohelü and’ teedä, mändse rahvamuusigapundi võistlõsõ timahava 15. rahvamuusigatüütlüisi festivaalil Moosten 25.–26.04.

  Rahvamuusikat tulõva võiki mängmä viiolimängjä ja laulja Nuudi Maarja Virumaalt, Üks...Seltskond pääliinast, Ars Apta Villändist ja M.S.M Trio Tartost.

  Üles astva ka varramba festivaalil avvohindu võitnu Greip Pärnust ja Miinus Seitse Tal’nast. Edimäst kõrda nakkas võistlõma KoKoKo Tartomaalt. Üts mehitsempi puntõ om Lõuna-Eesti miihi Soejoro Priksi Kristjani vidämisel. Setomaalt om tulõman Verska muusigakooli perimüsviioli ansambli ja Soomõmaalt Mirva Tarvainen.

  Rahvamuusigatüütlüisi festivaali 15. aastapäävä puhul tulõva kokko aastidõ joosul võistõlnu ja avvohindu saanu esinejä: Virre, Wirbel, Krüüsel, Mälutagune, Wigla, Sireli, Kihnu Poisid ja lõõdsakuning Ubina Juhan.

  UL
     
   Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
     
   
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
     
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm 
     
   
   
     
   
   
     
   Uma Internetin